Liên minh châu Âu thông qua cải cách Luật Bản quyền
Ngày 26/3, Nghị viện châu Âu đã thông qua cải cách Luật Bản quyền, bổ sung luật cũ có từ năm 2001, khi các nền tảng số hóa như Facebook, Google hay YouTube chưa tồn tại.

Quy định mới buộc các nền tảng số hóa này phải chia sẻ một phần lợi nhuận cho tác giả khi đăng tải các sản phẩm báo chí và nghệ thuật trên trang mạng của mình.

Theo quy định mới của châu Âu về bản quyền được phê chuẩn ngày 26/3, các nền tảng số hóa trên mạng phải trả tiền cho tác giả khi đăng tải các bài báo, tin tức, phóng sự, cũng như các tác phẩm nghệ thuật.

Như Tầm

Bình luận của bạn về bài viết...