Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 02:01:35
Lợi nhuận đầu năm giảm mạnh, Tập đoàn Đầu tư IPA muốn đầu tư 1.600 tỷ đồng vào PTI
Duy Bắc - 25/09/2022 12:56
 
CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (mã chứng khoán IPA - sàn HNX) muốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động 2.138,3 tỷ đồng, tỷ lệ chào bán 1:1.

Chào bán 213,8 triệu cổ phiếu để huy động 2.138,3 tỷ đồng từ cổ đông

Tập đoàn Đầu tư IPA dự kiến chào bán hơn 213,8 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm), giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện trong năm 2022 hoặc năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Mục đích huy động vốn của Tập đoàn Đầu tư IPA (Nguồn: IPA).
Mục đích huy động vốn của Tập đoàn Đầu tư IPA (Nguồn: IPA).

Nếu phát hành thành công, tổng số tiền huy động dự kiến là 2.138,3 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 1.600 tỷ đồng mua cổ cổ phần của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện; 338,4 tỷ đồng tái cơ cấu tài chính đối với khoản vay/nợ, thanh toán các khoản vay/nợ và các khoản phải trả; và 200 tỷ đồng đầu tư vào các sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn/thị trường tiền tệ để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Theo tìm hiểu, Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện (mã PTI – sàn HNX) được thành lập năm 1998, tiền thân là Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện. Tính tới ngày 9/2/2022, Công ty có 4 cổ đông lớn gồm DB Insurance Co., Ltd sở hữu 37,32% vốn điều lệ; CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HoSE) sở hữu 16,44% vốn điều lệ; Bà Hoàng Thị Minh Phương sở hữu 9,89% vốn điều lệ; bà Vũ Thị Thư sở hữu 9,89% vốn điều lệ; và còn lại 26,46% thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Thêm nữa, tính tới 30/6/2022, Tập đoàn Đầu tư IPA đang sở hữu 25,84% vốn điều lệ tại CTCP Chứng khoán VNDirect và ghi nhận là đầu tư vào công ty liên kết.

Được biết, trước khi thực hiện mua, Tập đoàn Đầu tư IPA chưa sở hữu cổ phần nào tại Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện. Trong đó, Tập đoàn Đầu tư IPA dự kiến dùng tổng 1.600 tỷ đồng để mua cổ phiếu của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện với giá mua tối đa là 80.000 đồng/cổ phiếu (đóng cửa ngày 23/9, cổ phiếu PTI đang giao dịch vùng 59.500 đồng/cổ phiếu).

Lợi nhuận nửa năm giảm 85% về 180,61 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Đầu tư IPA ghi nhận doanh thu 150,17 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 180,61 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 52,9% lên 56,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 33,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 21,23 tỷ đồng lên 84,39 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 70,4%, tương ứng giảm 967,49 tỷ đồng về 407,31 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 192,4%, tương ứng tăng thêm 304,08 tỷ đồng lên 462,12 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 18,2%, tương ứng tăng thêm 27,68 tỷ đồng lên 179,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm. lợi nhuận giảm chủ yếu do giảm mạnh doanh thu tài chính.

Trong năm 2022, Tập đoàn Đầu tư IPA đặt kế hoạch doanh thu 1.680 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 187,54 tỷ đồng, Tập đoàn Đầu tư IPA mới hoàn thành 20,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 23,07 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 81,55 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 862,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 789,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư IPA tăng 12,1% so với đầu năm lên 9.418,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là 4.189,9 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, chiếm 44,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.141,5 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản và các tài sản khác.

Tập đoàn Đầu tư IPA thuyết minh phải thu chủ yếu là 3.672 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink; đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu ghi nhận 3.575,2 tỷ đồng vào CTCP Chứng khoán VNDirect…

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 18,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 790,11 tỷ đồng lên 5.091,9 tỷ đồng và chiếm 54,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu IPA giảm 400 đồng về 19.100 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán VNDirect lo ngại về các khoản nợ trái phiếu 2.900 tỷ đồng của Kinh Bắc
Bộ phận phân tích Chứng khoán VNDirect vừa đưa ra Báo cáo phân tích hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022 của Tổng công ty Phát triển Đô...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư