Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2021, 14:23:44
Lợi nhuận sau thuế âm, cổ phiếu Vicem Đà Nẵng vào diện cảnh báo
Hồng Phúc - 24/03/2020 16:39
 
Năm 2020, CTCP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng (mã DXV) đặt kế hoạch đạt 1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau khi kết quả kinh doanh năm 2019 không mấy lạc quan, với lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng như lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa đưa cổ phiếu của Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng vào diện cảnh báo từ ngày 25/03/2020. Bởi, công ty này có lợi nhuận sau thuế âm 6,89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 là âm 6,2 tỷ đồng.

Hoạt động của Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng chủ yếu là kinh doanh xi măng, sản xuất và kinh doanh các loại vật liệu xây dựng (như gạch nung tuynel, vỏ bao xi măng, bao bì các loại), xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng và đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng.

Theo Báo cáo thường niên năm 2019, Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng tự hào là đơn vị có kinh nghiệm hàng chục năm trong kinh doanh xi măng và các loại vật liệu xây dựng, cùng xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng được đầu tư trang thiết bị của Áo, công suất 25 triệu vỏ bao/năm, xí nghiệp gạch An Hoà với lò nung gạch tuynel công suất 30 triệu viên quy chuẩn mỗi năm và nhà máy gạch Lai Nghi có công suất 15 triệu viên quy chuẩn/năm. 

Cùng với đó là mạng lưới chi nhánh trải dài các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, cùng 3 đơn vị trực thuộc gồm Nhà máy gạch An Hoà, Xí nghiệp gạch Tuynel Lai Nghi và Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng. 

Dù vậy, kết quả kinh doanh năm 2019 của Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng không mấy khả quan khi tổng giá trị tài sản giảm xấp xỉ 14%; doanh thu thuần giảm gần 24,4% so với năm 2018; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm, gần 8,5 tỷ đồng (năm 2018, âm 3,5 tỷ đồng).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng: 

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính
(tỷ đồng)

Kế hoạch 2019

Kết quả

Thực hiện (%)

1

Tổng doanh thu


426,444

253,185

59

2

Sản lượng

       
 
  • · Xi măng

Tấn

200.000

90.142

45

 
  • · Gạch nung

Triệu viên

45,500

48,522

106

 
  • · Vỏ bao xi măng

Triệu cái

22,500

17,277

76

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

3,051

(6,890)

---

Công ty đưa ra 2 khó khăn trong năm 2019 khi thị trường vỏ bao xi măng đã có sự dịch chuyển sang vỏ bao PP dán đáy. Ngoài ra, thị trường xi măng trên địa bàn cung tiếp tục vượt cầu, xi măng giá thấp tiếp tục được đưa vào thị trường tạo sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt với xi măng Vicem.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng dù được duy trì ở con số dương nhưng khiêm tốn, với 227,6 triệu đồng (lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 7.4 tỷ đồng).

Kế hoạch kinh doanh từ 2020 đến 2022 của Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng: 

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính
(tấn)

2020

2021

2022

1

Kinh doanh xi măng

90.000

100.000

110.000

2

Sản xuất vật liệu xây dựng

       
 

-Gạch xây các loại

Nghìn viên

45.500

45.000

46.000

 

-Vỏ bao xi măng

Nghìn cái

22.500

23.000

25.000

3

Kinh doanh khác (thuê kho bãi)

Triệu đồng

1.523

2.100

2.100

4

Doanh thu

Triệu đồng

282.000

295.000

310.000

Năm 2019, tổng số công nhân viên tại Vicem Đà Nẵng là 290 người (giảm 10 người so với năm 2018) trong đó, nhiều nhất là công nhân kỹ thuật, sơ cấp nghề với 204 lao động, lao động phổ thông 6 người, bậc trên đại học có 3 người… và thu nhập bình quân 8,62 triệu đồng/tháng.

Tổng Công ty xi măng Việt Nam (Vicem) nắm 65,81% vốn tại Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Vicem hiện sở hữu 10 doanh nghiệp sản xuất xi măng, với năng lực sản xuất trên 30 triệu tấn sản phẩm/năm. Trong số này, có 1 số doanh nghiệp yếu, cần phải được tái cấu trúc tổng lực là Vicem Hải Vân, Vicem Tam Điệp và Vicem Sông Thao.

Năm 2020, Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 282,1 tỷ đồng và 1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ám ảnh nợ xấu tồn đọng của Vicem Đà Nẵng
Trong quý I/2019, Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng - Vicem Đà Nẵng (mã DXV, sàn HoSE) không bị phát sinh các khoản nợ xấu mới, nhưng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư