Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 05 tháng 03 năm 2024,
Lợi nhuận sụt giảm, VSH vẫn nâng cổ tức lên 30%
Mai Anh - 02/12/2023 09:17
 
Dự kiến REE sẽ thu về 373 tỷ đồng,còn EVN GENCO 3 cũng thu về 217t ỷ đồng cổ tức từ VSH

Theo nghị quyết HĐQT CTCP thuỷ điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã chứng khoán VSH), công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc điều chỉnh cổ tức năm 2023 từ 20% lên 30% bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến là 11/12/2023. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến trong tháng 12/2023.

Nếu được cổ đông thông qua, thì đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty chia cổ tức ở tỷ lê 30% bằng tiền. Giai đoạn 2012-2017, Vĩnh Sơn – Sông Hinh thường trả cổ tức bằng tiền ở mức 10% 

Hiện Vĩnh Sơn – Sông Hinh có hơn 236 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng cần chi hơn 700 tỷ đồng để trả cổ tức 30%. Trong đó, cổ đông lớn nhất là REE đang sở hữu 52,6% cổ phần, tương ứng sẽ thu về 373 tỷ đồng cổ tức; Tổng Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO 3) sở hữu 30,55% vốn thu về 217tỷ đồng cổ tức. 

Xét về hoạt động kinh doanh, quý 3 công ty ghi nhận doanh thu thầun 382 tỷ đồng và lãi ròng 26 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 41% và 88% so với cùng kỳ, chủ yếu do tình hình thuỷ văn tại khu vực miền Trung không thuận lợi. Sản lượng điện thương phẩm giảm gần 39%, trong khi giá bán điện bình quân thấp hơn cùng kỳ, dẫn đến doanh thu giảm mạnh. Chi phí sản xuất điện cũng giảm nhưng không đủ bù đắp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Vĩnh Sơn – Sông Hinh đạt 1.932 tỷ đồng doanh thu thuàn, giảm 9%, lợi nhuận ròng 764 tỷ đồng, giảm 13%. Với kết quả này, công ty hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận. 

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản ghi nhận 9.500 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền, đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn khoảng 124 tỷ đồng, giảm 26%. Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng mạnh lên 1.100 tỷ đồng (phải thu từ công ty mua bán điện (EPTC) thuộc EVN). 

Trái ngược với diễn biến kinh doanh đi xuống, giá cổ phiếu VSH trên thị trường đang giao dịch quan vùng 45.100 đồng/cp, tăng đến 51% so với đầu năm, và sát vùng đỉnh lịch sử trong năm 46.400 đồng (16/8). 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư