Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 08 năm 2020, 22:20:52
Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh: Lợi nhuận quý II âm do hạn hán
Chí Tín - 30/07/2020 15:32
 
Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH, sàn HoSE) vừa công bố cáo cáo kinh quý II với kết quả thua lỗ cả ở công ty mẹ và hợp nhất.
Hạn hán đã làm suy  giảm hoạt động kinh doanh của Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
Hạn hán đã làm suy giảm hoạt động kinh doanh của Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

Trong hoạt động công ty mẹ, Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đạt sản lượng điện quý II/2020 là 92,89 triệu kwh, giảm 27,14% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu sản xuất điện là 54,83 tỷ đồng, giảm 50,2% so với cùng kỳ, chi phí sản xuất điện là 56,68 tỷ đồng, giảm 18,45% so với cùng kỳ.

Do tỷ lệ giảm của chi phí thấp hơn so với tỷ lệ giảm doanh thu nên Công ty suy giảm mạnh lợi nhuận, kết quả lợi nhuận sản xuất điện quý II/2020 âm 1,85 tỷ đồng, giảm 104,56% so với cùng kỳ.

Trong hoạt động tài chính công ty mẹ, Công ty đạt doanh thu tài chính 1,22 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động tài chính 0,8 tỷ đồng.

Kết quả chung công ty mẹ với lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều âm 2,64 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận sau thuế giảm 107,09% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết tình hình thời tiết năm nay diễn biến bất thường so với các năm trước, hạn hành kéo dài từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020, lưu lượng nước về các hồ chứa tương đối thấp. Theo đó, sản lượng điện quý II giảm dẫn đến doanh thu sản xuất định giảm.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm do Công ty tập trung nguồn tài chính để thanh toán khối lượng các hạng mục đã hoàn thành của Dự án Thủy điện thượng Kon Tum.

Trong hoạt động kinh doanh hợp nhất, Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đạt sản lượng điện quý II/2020 là 92,89 triệu kwh, giảm 27,14%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,12 tỷ đồng, giảm 105,9% so với cùng kỳ.

Lý do sản lượng và lợi nhuận kinh doanh hợp giảm do hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ ảnh hưởng đến báo cáo hợp nhất.

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Áp lực dòng tiền bủa vây
Tiếp tục lỗi hẹn phát điện Dự án Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đứng trước áp lực dòng tiền để...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư