Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 05:34:38
Lợi nhuận tháng 1 vẻn vẹn 2 tỷ đồng, Petrosetco lý giải do Tết
Duy Bắc - 03/03/2023 09:00
 
Sau quý IV/2022 lao dốc, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) tiếp tục báo cáo lợi nhuận giảm mạnh trong tháng đầu năm 2023.

Trong tháng 1/2023, Petrosetco ước tính doanh thu đạt 1.210 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến ghi nhận 2 tỷ đồng, giảm 93,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,1% về còn 3,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 29,9% so với cùng, tương ứng giảm 20 tỷ đồng, về còn 47 tỷ đồng.

Doanh thu Petrosetco giảm mạnh trong tháng đầu năm 2023 (Nguồn: Petrosetco).
Doanh thu Petrosetco giảm mạnh trong tháng đầu năm 2023 (Nguồn: Petrosetco).

Xét về cơ cấu doanh thu, trong tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động phân phối giảm 28,1% so với cùng kỳ, về còn 1.051 tỷ đồng, chiếm 87,3% tổng doanh thu; doanh thu dịch vụ catering tăng 4,5% so với cùng kỳ, lên 69 tỷ đồng và chiếm 5,7% tổng doanh thu; doanh thu quản lý và cho thuê bất động sản giảm 2,9% so với cùng kỳ, về còn 34 tỷ đồng và chiếm 2,8% tổng doanh thu; và hoạt động khác giảm 20,6% so với cùng kỳ, về 50 tỷ đồng và chiếm 4,1% tổng doanh thu.

Công ty cho biết thêm, hoạt động phân phối giảm chủ yếu do Laptop giảm 88,6%; thiết bị IT khác giảm 50%; và PP & LPG giảm 50,6%. Ngược lại, doanh thu điện di động vẫn tăng 44,8%.

Lý giải cho doanh thu giảm, Petrosetco cho biết chủ yếu đến từ sự sụt giảm của doanh thu hoạt động phân phối do kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài (20/1-29/1/2023), đồng thời lượng hàng phục vụ Tết 2023 đã được bán từ tháng 12/2022.

Lỗ hoạt động cốt lõi 67,83 tỷ đồng trong quý IV/2022

Trong quý IV/2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.835,1 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0,74 tỷ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,8% về còn 5,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 25,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 89,58 tỷ đồng về 264,87 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 23,7%, tương ứng tăng thêm 12,28 tỷ đồng lên 64,08 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 350,6%, tương ứng tăng thêm 120,85 tỷ đồng lên 155,32 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 14,5%, tương ứng giảm 30,04 tỷ đồng về 177,38 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 30,2%, tương ứng giảm 4,01 tỷ đồng về 9,28 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 67,83 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 112,56 tỷ đồng, tức giảm 180,39 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận lỗ, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Luỹ kế trong năm 2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 17.665,4 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 167,84 tỷ đồng, giảm 46,1% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty có thuyết minh chi phí tài chính năm 2022 tăng đột biến từ 98,5 tỷ đồng lên 449,2 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý, trong năm tài chính, Công ty ghi nhận lỗ đầu tư chứng khoán lên tới 247,4 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 213,09 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà chỉ đạt 50,7%, thấp hơn rất nhiều kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2014 tới nay với giá trị âm kỷ lục 569,2 tỷ đồng

Bên cạnh kết quả kinh doanh lao dốc, năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính còn ghi nhận âm 569,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 233,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.351,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 516,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của SSI, từ năm 2014 tới năm 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm quá 569,2 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2021 với giá trị âm 150,07 tỷ đồng.

Thêm nữa, Petrosetco cũng vừa trải qua ba năm dòng tiền âm liên tục, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, năm 2020 ghi nhận âm 40,52 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 150,07 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận âm 569,2 tỷ đồng.

Tất toán và cắt lỗ gần hết danh mục đầu tư chứng khoán trong quý IV

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Petrosetco tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 561,1 tỷ đồng lên 9.054,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.936,6 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.438 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.023,6 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, thời điểm 30/9/2022, Petrosetco ghi nhận đầu tư chứng khoán là 347,2 tỷ đồng và trích lập dự phòng 166,3 tỷ đồng, tạm lỗ 47,9% tổng danh mục. Tuy nhiên, tới thời điểm 31/12/2022, Công ty cho biết chỉ còn ghi nhận đầu tư chứng khoán 24,5 tỷ đồng, trích lập dự phòng 0,86 tỷ đồng.

Như vậy, nhiều khả năng Công ty đã tất toán và cắt lỗ gần hết danh mục đầu tư chứng khoán.

Sự trùng hợp thời điểm bán gần hết danh mục đầu tư chứng khoán, chi phí tài chính quý IV lại tăng 350,6% lên 155,32 tỷ đồng.

Trước đó, danh mục cổ phiếu đầu tư tới 30/6/2022 chủ yếu là 95,03 tỷ đồng cổ phiếu VIX, 57,92 tỷ đồng cổ phiếu VGS, 50,93 tỷ đồng cổ phiếu GEX, 41,94 tỷ đồng cổ phiếu SAM, và 173,5 tỷ đồng các cổ phiếu khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 14,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 532,7 tỷ đồng lên 4.188,7 tỷ đồng và chiếm 46,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/3, cổ phiếu PET giảm 100 đồng về 21.400 đồng/cổ phiếu.

Petrosetco “ngậm trái đắng” với khoản đầu tư ngoài ngành
Lấn sân sang đầu tư chứng khoán khi thị trường lao dốc, Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco, mã PET) phải âm thầm cắt lỗ 247,41 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư