Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 07 năm 2024,
Lợi nhuận Vĩnh Hoàn có thể tăng trưởng dương trong năm 2024 lên 1.000 tỷ đồng
Duy Bắc - 06/04/2024 08:56
 
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC - sàn HoSE) công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 17/4 tại tỉnh Đồng Tháp.

Trong năm 2024, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản.

Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng, giảm 12,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Ngoài ra, đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với thực hiện trong năm 2023.

Về kế hoạch đầu tư, năm 2024, Vĩnh Hoàn dự kiến đầu tư 930 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Vĩnh Hoàn Collagen; đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư kho và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp công suất sản xuất nhà máy thức ăn thuỷ sản Feedone; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang; các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi; và các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Vĩnh Hoàn trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% bằng tiền, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng và cổ tức năm 2024 dự kiến bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Biên lợi nhuận gộp suy giảm kỷ lục về 8,2%

Xét về hoạt động kinh doanh, trước đó, trong quý IV/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.395,7 tỷ đồng, giảm 3,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 47,64 tỷ đồng, giảm 74,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp suy giảm mạnh từ 19,2%, về chỉ còn 8,2% (mức thấp kỷ lục).

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, kể từ năm 2015 tới năm 2022, chưa quý nào biên lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn giảm xuống 8,2%, thấp nhất ghi nhận là quý IV/2015 với giá trị 10,69%. Tuy nhiên, trong năm 2023, biên lợi nhuận gộp liên tục suy giảm, quý I ghi nhận 17,31%, quý II ghi nhận 20,65%, quý III ghi nhận 10,56%, và quý IV/2023 ghi nhận 8,2%.

Quay trở lại tình hình kinh doanh, trong quý IV/2023, lợi nhuận gộp giảm 59% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3.192,2 tỷ đồng, về 195,27 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 20,4%, tương ứng giảm 18,96 tỷ đồng, về 73,89 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 66,4%, tương ứng giảm 73,22 tỷ đồng, về 37,07 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33,2%, tương ứng giảm 73,82 tỷ đồng, về 148,34 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn giảm 74,7%, nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận gộp sụt giảm kỷ lục.

Trong đó, lý giải lợi nhuận lao dốc trong quý IV/2024, Vĩnh Hoàn cho biết do sản lượng bán và giá bán giảm.

Luỹ kế trong năm 2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 10.038,6 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 896,52 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Vĩnh Hoàn không hoàn thành kế hoạch, chỉ đạt 89,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tiếp tục “gồng” lỗ khi mang tiền đầu tư vào các cổ phiếu DXS, NLG, KBC...

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng nhẹ 1,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 222,4 tỷ đồng, lên 11.805,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.618,1 tỷ đồng, chiếm 30,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 3.380,4 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.306,1 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.581,9 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 32,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 748,1 tỷ đồng, về 1.581,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 28,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 800,6 tỷ đồng, lên 3.618,1 tỷ đồng …

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối năm 2023, Vĩnh Hoàn vẫn đang đầu tư 181,2 tỷ đồng (đầu kỳ đầu tư 179,3 tỷ đồng và trích lập 76,6 tỷ đồng) vào thị trường chứng khoán, trích lập 38,9 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 21,5%. Trong đó, đầu tư 60,3 tỷ đồng cổ phiếu DXS, trích lập 25,3 tỷ đồng; đầu tư 96,3 tỷ đồng cổ phiếu NLG, trích lập dự phòng 12,5 tỷ đồng; đầu tư 19,2 tỷ đồng cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 0,34 tỷ đồng; và đầu tư 5,4 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng 0,7 tỷ đồng.

Như vậy, Vĩnh Hoàn tiếp tục “gồng” lỗ khi mang tiền đầu tư vào các cổ phiếu DXS, NLG, KBC…

Ngoài ra, trước đó, ngày 25/1/2024, Vĩnh Hoàn sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng và thời gian thanh toán ngày 5/2/2024. Với hơn 224,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vĩnh Hoàn sẽ trả tổng cộng 448,9 tỷ đồng trong lần tạm ứng cổ tức này.

Tốc độ trưởng doanh thu của Vĩnh Hoàn trong tháng 2/2024 bắt đầu chậm lại
Sau tháng đầu năm 2024 ghi nhận doanh thu tăng mạnh, CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC - sàn HoSE) bắt đầu ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm lại trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư