Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 22:29:34
Lợi nhuận Vĩnh Hoàn lao dốc trong quý III/2023 khi biên lợi nhuận gộp thấp kỷ lục
Duy Bắc - 17/11/2023 08:46
 
CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC - sàn HOSE) ghi nhận lãi 190,62 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 848,9 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý III giảm 57,7%, thấp hơn mức giảm trong 6 tháng đầu năm 2023

Sau khi hết thời hạn công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 ngày 30/10, tới ngày 16/11, Công ty Vĩnh Hoàn mới thực hiện công bố Báo cáo tài chính.

Trong quý III/2023, Công ty Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.697,64 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 190,62 tỷ đồng, giảm 57,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 19,1%, về chỉ còn 10,6%.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, kể từ năm 2015 tới nay, chưa quý nào biên lợi nhuận gộp của Công ty Vĩnh Hoàn giảm xuống 10,6%, thấp nhất ghi nhận là quý IV/2015 với giá trị 10,69%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 54,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 339,72 tỷ đồng, về 284,93 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 29,5%, tương ứng giảm 48,18 tỷ đồng, về 115,05 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 57,8%, tương ứng giảm 61,77 tỷ đồng, về 45,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7,3%, tương ứng giảm 10,6 tỷ đồng, về 134,45 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải lợi nhuận lao dốc trong quý III, Công ty Vĩnh Hoàn cho biết do sản lượng bán và giá bán đều giảm.

Như vậy, mặc dù trong kỳ đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 57,7%, nguyên nhân chủ yếu doanh thu suy giảm, đồng thời biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 7.642,91 tỷ đồng, giảm 28,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 848,9 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận quý III giảm 57,7%, mức giảm cao hơn 9 tháng đầu năm chỉ giảm 52,5%, điều này đồng nghĩa lợi nhuận quý III giảm mạnh hơn tốc độ giảm trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông ty ty mẹ là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn hoàn thành 84,9% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 231,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 597,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 235,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 280,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, từ năm 2009 tới năm 2022, Công ty Vĩnh Hoàn liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh dương. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn đang ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục.

Tiếp tục “gồng” lỗ cổ phiếu NLG, DXS, KBC …

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Vĩnh Hoàn tăng 6,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 782,7 tỷ đồng, lên 12.366 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.925,1 tỷ đồng, chiếm 31,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 3.131,2 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.129,2 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.006,6 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu do tồn kho tăng 39,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.107,6 tỷ đồng, lên 3.925,1 tỷ đồng. Trong đó, đầu năm trích lập dự phòng giảm giá tồn kho là 396,3 tỷ đồng nhưng tại thời điểm 30/9/2023 đã lên tới 424,6 tỷ đồng, tăng 28,3 tỷ đồng so với đầu năm.

VHC tăng tích trữ tồn kho trong 9 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: VHC)
VHC tăng tích trữ tồn kho trong 9 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: VHC)

Như vậy, mặc dù kinh doanh lao dốc nhưng Công ty Vĩnh Hoàn vẫn đẩy mạnh tích trữ tồn kho trong 9 tháng đầu năm 2023, việc tăng tích trữ tồn kho là một trong số các nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh bị âm kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2023.

Điểm đáng lưu ý, đối với danh mục đầu tư chứng khoán, đầu năm Công ty trích lập dự phòng 76,6 tỷ đồng và tới 30/9/2023 vẫn đang trích lập 45,3 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 60,04 tỷ đồng cổ phiếu DXS, trích lập dự phòng 27,2 tỷ đồng; đầu tư 95,67 tỷ đồng cổ phiếu NLG, trích lập dự phòng 16,97 tỷ đồng; đầu tư 16,96 tỷ đồng cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 0,09 tỷ đồng; và đầu tư 5,44 tỷ đồng các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng hơn 1,08 tỷ đồng.

VHC tiếp tục
VHC tiếp tục "gồng" lỗ cổ phiếu NLG, DXS, KBC ... trong 9 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: VHC)

Như vậy, mặc dù thị trường hồi phục trong 9 tháng đầu năm 2023 nhưng Công ty Vĩnh Hoàn vẫn đang còn “gồng” lỗ cho toàn bộ danh mục đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 280,4 tỷ đồng, lên 2.668,8 tỷ đồng và chiếm 21,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 2.546,1 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 122,7 tỷ đồng.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không chấp nhận lý do Vĩnh Hoàn nộp trễ Báo cáo tài chính quý III/2023

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, Công ty Vĩnh Hoàn cho biết, do Công ty và các công ty con phải tiếp đoàn kiểm tra của Bộ thương mại Hoa Kỳ trong thời gian từ ngày 19/10/2023 đến ngày 27/10/2023 cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 19 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Chính vì vậy, Công ty Vĩnh Hoàn không kịp lập báo cáo tài chính quý III/2023 chậm nhập vào ngày 30/10/2023 như quy định của pháp luật hiện hành, Công ty đề xuất nộp Báo cáo tài chính quý III/2023 chậm nhất vào ngày 15/11/2023.

Mặc dù đề xuất nộp chậm nhất ngày 15/11 nhưng theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được đề nghị gia hạn thời gian nộp và công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 ngày 27/10 của Công ty Vĩnh Hoàn nhưng lý do nêu ra không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin vì lý do bất khả kháng.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty Vĩnh Hoàn thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Vĩnh Hoàn: Thị trường chủ lực Mỹ tiếp tục kéo lùi doanh thu trong quý III/2023
Chậm trễ nộp Báo cáo tài chính quý III/2023, CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC – sàn HoSE) bất ngờ công bố doanh thu sơ bộ đạt 2.634 tỷ đồng, giảm 19,2% so với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư