Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2020, 22:41:47
MBS nhận hạn mức tín dụng hơn 800 tỷ từ Vietcombank
Chí Tín - 16/10/2020 15:03
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) vừa có Nghị quyết đồng ý thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
TIN LIÊN QUAN
TPBank có thể cho MBS vay không tài sản đảm bảo số tiền lên tới 300 tỷ đồng
TPBank có thể cho MBS vay không tài sản đảm bảo số tiền lên tới 300 tỷ đồng

Loại hình hợp tác là vay vốn và/hoặc phát hành bảo lãnh, hạn mức tối đa 820 tỷ đồng.

Mục đích hợp tác là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, tài trợ kinh doanh giấy tờ có giá.

Hình thức bảo đảm là các tài sản tiền gửi, hợp đồng tiền gửi của MBS tại các tổ chức tín dụng; giấy tờ có giá, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và các tài sản khác  phù hợp với pháp luật và được Vietcombank chấp thuận theo từng thời kỳ.

Thời hạn của hạn mức là 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng hạn mức, thời hạn từng lần giải ngân thực hiện theo giấy nhận nợ, tối đa 6 tháng cho mỗi giấy nhận nợ.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc/người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định hình thức vay vốn; thời điểm và thời hạn; giá trị từng lần giải ngân.

Các nội dung ủy quyền còn có việc quyết định lãi suất, chi phí liên quan đến huy động, hệ số tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn cụ thể từng lần giải ngân… và các nội dung liên quan khác.

Cũng trong tháng 10 mới đây, MBS cũng đã thiết lập hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – Chi nhánh Hà Nội.

Theo đó, hạn mức đối với khoản các vay có tài sản đảm bảo là 600 tỷ đồng, đối với các khoản vay tín chấp là 300 tỷ đồng.

Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của MBS.

Hình thức đảm bảo đối với khoản vay có tài sản đảm bảo là các hợp đồng tiền gửi, chứng khoán, quyền cho thuê nhà, các khoản phải thu.

Thời hạn của hạn mức tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng, thời hạn từng lần giải ngân cũng là 12 tháng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư