Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2022, 01:58:07
MobiFone cán đích lợi nhuận gần 5.000 tỷ đồng
Tú Ân - 12/01/2022 13:53
 
MobiFone tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022” nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2021, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Kiên cường vượt qua khó khăn năm 2021 hướng tới bứt phá trong năm 2022

Năm 2021 thực sự là một năm khó khăn, thách thức với MobiFone khi dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực phía Nam, thị trường trọng điểm của MobiFon. Song, trong gian khó, tinh thần người MobiFone lại được phát huy mạnh mẽ. Bằng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập thể cán bộ, nhân viên MobiFone đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh”.

Trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh năm 2021, những dấu ấn đặc biệt của công tác sản xuất kinh doanh để lại thực sự ấn tượng. Tổng doanh thu năm 2021 của MobiFone ước đạt 31.099 tỷ đồng, hoàn thành 103,6% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 4.960 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu Công ty mẹ đạt 17,47%, hoàn thành 101% kế hoạch năm; Doanh thu data ước tăng trưởng từ 13% đến 15%, đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu tài khoản chính toàn MobiFone.

Năm 2022 là năm bản lề để MobiFone bắt đầu triển khai vào các lĩnh vực dịch vụ không gian mới, công tác giao và quản trị Kế hoạch cũng có nhiều nội dung mới. Với mục tiêu quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2022 đã được giao, MobiFone cần thực hiện các giải pháp chính trong 3 trụ cột chủ lực bao gồm: Hạ tầng số, Giải pháp số/Nền tảng số và Dịch vụ nội dung số. Đồng thời cần thực hiện tốt một số nội dung về công tác quản trị như: Thay đổi mô hình tổ chức của MobiFone để tương xứng với mục tiêu, định hướng kinh doanh của MobiFone Chú trọng bứt phá và đột phá trong lĩnh vực không gian mới; Thực hiện chuyển đổi số nội bộ một cách toàn diện; Đổi mới văn hóa doanh nghiệp.  

Đại biểu tham dự Hôi nghị trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới của MobiFione
Đại biểu tham dự Hôi nghị trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới của MobiFone.

Nỗ lực sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2022

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh,Phó Chủ tịch UBQLVNN tại doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực tập thể của Lãnh đạo và cán bộ nhân viên MobiFone. Đặc biệt, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng MobiFone đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; Không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu SXKD được giao, MobiFone còn thể hiện trách nhiệm xã hội, ý thức của doanh nghiệp nhà nước khi tích cực tham gia vào các chương trình, công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ.

"Năm 2022 cần rà soát kỹ các dự án, duy trì dịch vụ cốt lõi, nghiên cứu đầu tư phù hợp cho hướng đi mới như băng rộng cố định, phủ sóng 4G, sẵn sàng cho 5G, đầu tư trung tâm dữ liệu hạ tầng đám mây, Mobile Money, các nền tảng số. MobiFone cần tiếp tục hoàn thiện chiến lược, hoàn thiện kế hoạch 5 năm, đề án tái cơ cấu 5 năm, đề án tăng vốn doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa theo đúng lộ trình của Chính phủ, nếu cổ phần hóa đúng hướng thì MobiFone sẽ có thêm sung lực mới cho sự phát triển của mình. Cần phải làm chủ công nghệ lõi để sản phẩm thực sự của MobiFone để tạo năng lực cạnh tranh bền vững.", ông Cảnh chỉ đạo.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Về bước đi của tương lai, chuyển đổi MobiFone từ nhà khai thác dịch vụ truyền thống thành nhà cung cấp dịch vụ số và năm 2021 các đ/c đã có kết quả bước đầu. Để thực hiện được mục tiêu, MobiFone phải thực sự là doanh nghiệp số, phải đổi mới, sáng tạo và muốn được như vậy thì phải có áp lực lớn, thách thức cao để bắt buộc chúng ta phải thay đổi, để đột phá và vươn lên"

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐTV  đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai ngay kế hoạch tới từng cán bộ nhân viên, cụ thể hóa các định hướng, kế hoạch 2022 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại giao thành chương trình hành động của từng cấp, nhanh chóng, quyết liệt trong công tác triển khai với mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao. Tiếp tục triển khai đầu tư phát triển hạ tầng số. Tập trung nguồn lực, cơ cấu tổ chức cho lĩnh vực mới/không gian mới. Triển khai các chương trình tối ưu chi phí, ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh chuyển đổi số nội bộ đồng thời thúc đẩy hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số ở Việt Nam. Triển khai tái tạo văn hóa doanh nghiệp MobiFone...

MobiFone - Doanh nghiệp nòng cốt tham gia xây dựng chuyển đổi số quốc gia
MobiFone vinh dự là một trong số các doanh nghiệp công nghệ nòng cốt được Chính phủ cùng Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ nghiên cứu,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư