MobiFone ứng dụng công nghệ 4.0 để chăm sóc khách hàng
Ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 để tạo ra những trải nghiệm, tiện ích hiện đại, khác biệt cho khách hàng đang được nhà mạng MobiFone đặt làm trọng tâm trong hoạt động kinh doanh và chính sách chăm sóc khách hàng của mình.
Tú Ân

Bình luận của bạn về bài viết...