Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 11 tháng 12 năm 2023, 06:55:49
Một doanh nghiệp lần thứ 5 mua lại trước hạn trái phiếu
Kim Ngân - 09/03/2023 10:17
 
Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh mua lại trước hạn 111 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến mua từ 31/3 đến 27/4.

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) thông báo mua lại trước hạn 111 tỷ đồng trái phiếu đã được phát hành từ năm 2019. Đây là lần thứ 5 tính từ cuối năm 2022, Công ty mua lại trái phiếu trước hạn.

111 tỷ đồng trái phiếu Công ty mua lại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn. Kỳ hạn trái phiếu là 84 tháng, đáo hạn vào năm 2026, 2027.

Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên của mỗi đợt phát hành là 10,5%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo của mỗi đợt phát hành là lãi thả nổi theo công thức: lãi tham chiếu cộng thêm 3%/năm (được điều chỉnh trong năm 2022).

Nguồn mua lại là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại từ ngày 31/3 đến 27/4.

Năm 2022, Vĩnh Sơn - Sông Hinh có doanh thu thuần đạt 3.085 tỷ đồng, tăng trưởng 91% so với năm trước. Đây cũng là doanh nghiệp có mức tăng trưởng về doanh thu tốt nhất trong ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.380 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm trước và gấp 2,4 lần kế hoạch.

Gỡ rối cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Sửa nghị định chỉ là điều kiện cần
Về cơ bản, điều kiện cần nhất để giải quyết câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp là dòng tiền thật vào mua trái phiếu và niềm tin.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư