Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2021, 08:05:59
Nam A Bank đạt hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận, nợ xấu giảm 44%
Thùy Vinh - 01/02/2021 14:36
 
Nam A Bank (NAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, với lãi trước và sau thuế hơn 1.005 tỷ đồng và gần 800 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Trong quý IV/2020, hoạt động kinh doanh của Nam A Bank tăng trưởng so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 26%, đạt gần 860 tỷ đồng.

Các hoạt động ngoài lãi cũng đem về kết quả tăng trưởng như lãi từ dịch vụ gấp 2,4 lần, đạt 43 tỷ đồng, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 50%, đạt 152 tỷ đồng...

Quý IV/2020, Nam A Bank trích 199 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập chi phí. Thế nhưng, kết quả, Nam A Bank báo lãi trước và sau thuế quý 4 tăng 76% và 67% so với cùng kỳ, đạt gần 618 tỷ đồng và hơn 492 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Nam A Bank trích 558 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, khiến cho Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế chỉ tăng 9% so với năm trước.

Theo đó, Nam A Bank đạt hơn 1.005 tỷ đồng và gần 800 tỷ đồng, hoàn thành được kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng Ngân hàng đã đề ra cho năm 2020.

Đến 30/12/2020, tổng tài sản của Nam A Bank tính đến cuối năm 2020 tăng 42% so với đầu năm, ghi nhận hơn 134.315 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 45%, đạt 4.428 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 32% s với đầu năm 2020, đạt 89.172 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 39% so với đầu năm, đạt hơn 98.254 tỷ đồng. Tiền vay các tổ chức tín dụng khác tăng mạnh, gấp 12 lần đầu năm, đạt 5.830 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá tăng 58%, đạt 6.957 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank đến cuối năm 2020 giảm 44% so với đầu năm, từ mức 1.97% đầu năm xuống 0.83% cuối năm (còn khoảng 744 tỷ đồng). Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ cùng giảm 74%, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm.

Nam A Bank gửi hồ sơ niêm yết HoSE
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của hơn 456 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á (UpCOM: NAB).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư