Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Nam Định lập kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025
Liên Phương - 21/08/2023 18:44
 
UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, xác định cụ thể nội dung công việc, lộ trình tiến độ và thời điểm hoàn thành trong năm 2023 và các năm tiếp theo; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch đã đề ra 5 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố Nam Định xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định.

Khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để giảm số lượng, tăng quy mô, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới hành chính do biến động về địa chất, địa hình hoặc do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Sau khi xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, UBND cấp huyện tổ chức lấy ý kiến của Đảng ủy cấp xã có đơn vị thuộc diện sắp xếp. Sau đó, trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy xem xét, cho ý kiến phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương giai đoạn 2023-2025, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp). Thời gian UBND các huyện, thành phố gửi Sở Nội vụ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chậm nhất ngày 25/8/2023.

Tiếp đó, Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước ngày 20/9/2023.

Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổng hợp, hoàn thiện gửi Bộ Nội vụ cho ý kiến về phương án tổng thể chậm nhất ngày 30/9/2023. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh hoàn thiện phương án tổng thể báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Những nội dung cần lưu ý khi xây dựng phương án sắp xếp là các địa phương cần nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện phương án sắp xếp để bảo đảm sự tiếp nối của giai đoạn 2023-2025 với giai đoạn 2026-2030; tránh trường hợp khi xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính trong giai đoạn 2026-2030 lại gặp khó khăn, không thể nhập, điều chỉnh với các đơn vị hành chính khác liền kề.

Tiến hành rà soát, có giải pháp để điều chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp đơn vị hành chính có tranh chấp về địa giới hành chính, đơn vị hành chính có địa hình chia cắt, không thuận lợi cho người dân và công tác quản lý của chính quyền địa phương. Lựa chọn tên gọi sau sắp xếp có ý nghĩa, phù hợp với yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; cần lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, đồng thời có tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa.

Nam Định: Ký kết thoả thuận phát triển dự án 100 triệu USD tại KCN Mỹ Thuận
Chiều ngày 11/8, UBND tỉnh Nam Định tổ chức ký kết thoả thuận phát triển dự án giữa Công ty Sunrise Material (Singapore) và Công ty cổ phần xây dựng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư