Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Ngày 4/5/2020, SCIC thoái vốn 11,4 tỷ đồng tại TIIDC
Chí Tín - 20/04/2020 16:00
 
Ngày 4/5 tới đây, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 1.143.633 cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa (TIIDC).
Đợt đấu giá được thực hiện tại HNX theo hình thức đấu giá trọn lô
Đợt đấu giá được thực hiện tại HNX theo hình thức đấu giá trọn lô

Số cổ phần trên tương đương hơn 1,4 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 45,72% vốn điều lệ của TIIDC với mức giá khởi điểm 45.300 đồng/cổ phần.

TIIDC là đơn vị sự nghiệp có thu của tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2001 để tiếp nhận nhiệm vụ Chủ đầu tư Khu công nghiệp Lễ Môn.

Năm 2010, Công ty chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa.

Năm 2016, Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa với mức vồn điều lệ là 25,6 tỷ đồng.

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của TIIDC gồm: SCIC (nắm giữ 45,72%), và Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc của Công ty nắm giữ 46,13%.

TIIDC hiện có 5 chi nhánh và sản xuất kinh doanh chính trong các lĩnh vực: cho thuê lại đất, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, quản lý vận hành Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, thoát nước và xử lý nước thải, xây dựng các công trình dân dụng và đường bộ, kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Công ty đang thực hiện thi công công trình tại các dự án Cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa; Cụm công nghiêp Thọ Minh, Thọ Xuân; khu đô thị thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân; phát triển nhà ở lô 2, lô 3 thuộc quy hoạch phân khu phường Quảng Hưng, Thanh Hóa.

Doanh nghiệp này cũng đang quản lý vận hành nhà ở xã hội tòa CT1; trụ sở khối các đơn vi sự nghiệp tỉnh (trụ sở hiện có 18 đơn vị đang làm việc). Ngoài ra công ty đang cung cấp dịch vụ xử lý nước thải cho 19 doanh nghiệp, đồng thời cung cấp dịch vụ vệ sinh cho khu công nghiệp Lễ Môn.

Hiện tại, TIIDC đang quản lý và sử dụng nhiều khu đất có diện tích khoảng 800.000 m2 tại Thanh Hóa, tất cả là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm 18-19

Tổng giá trị tài sản

108

110

132

19,86

Doanh thu thuần

43

48

37

-23,75

Lợi nhuận sau thuế

1,2

1,8

1,5

14,92

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)

61

79

69

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2018, 2019 của công ty 

 

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

% tăng giảm 19-20

Doanh thu thuần

54

146,64

Lợi nhuận sau thuế

1,9

124,62

Cổ tức (%)

-

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty

SCIC bán đấu giá trọn lô 45 triệu cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tại HNX
Ngày 22/4 tới đây, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư