Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Nghề bán đấu giá tài sản là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Hữu Tuấn - 24/10/2016 09:45
 
Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản trình bày trước Quốc hội sáng 24/10, vấn đề liên quan đến pháp nhân thành lập công ty đấu giá tài sản nhận được nhiều ý kiến góp ý.

Công ty tư nhân, công ty hợp danh có được hành nghề đấu giá tài sản?

Theo đó, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại Luật về việc doanh nghiệp đấu giá tài sản chỉ được thành lập dưới hình thức công ty tư nhân và công ty hợp danh là không phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp. Có ý kiến cho rằng hiện nay có nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản đang hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần khi chuyển đổi sẽ gây khó khăn.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin cho rằng, Quy định tại Điều 7 Luật đầu tư đã xác định những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó hành nghề bán đấu giá tài sản được xác định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc dự án Luật quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản chỉ được thành lập và hoạt động theo hình thức doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh là không trái với quy định của Hiến pháp và phù hợp với Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp, bảo đảm tính đối nhân trong hoạt động đấu giá tài sản.

Về việc chuyển đổi doanh nghiệp đấu giá tài sản, tại khoản 2 Điều 80 đã quy định về nội dung này theo hướng quy định thủ tục chuyển đổi đơn giản, thuận lợi và tại khoản 3 Điều 81 giao Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp chuyển đổi. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như quy định tại dự thảo Luật.

Quốc hội
Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đấu giá tài sản.

 Về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (Điều 25), có ý kiến cho rằng quy định Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp phép đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản là không phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, Điều 3 Luật doanh nghiệp quy định trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của luật đó. Do đó, việc quy định về đăng ký hoạt động và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại dự án Luật này với những quy định cụ thể và áp dụng trực tiếp cho doanh nghiệp đấu giá tài sản là phù hợp. Ngoài ra, tại Điều 27 dự thảo Luật đấu giá tài sản cũng đã quy định Sở Tư pháp phải có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan liên quan và công bố thông tin về việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như quy định tại dự thảo Luật.

Quy định rõ việc đấu giá đối với chứng khoán và tài sản nhà nước ở nước ngoài

Có ý kiến đề nghị cân nhắc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu giá tài sản đối với chứng khoán và tài sản nhà nước ở nước ngoài để bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất; đề nghị bổ sung điều chỉnh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản khi chưa tiến hành chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc đấu giá chứng khoán hiện nay được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật như luật chứng khoán; luật doanh nghiệp; luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật, Việc đấu giá chứng khoán được tiến hành theo cách thức khác biệt hoàn toàn so với niêm yết tài sản thông thường; trình tự, thủ tục đấu giá nghiêm ngặt, phải có tổ chức bảo lãnh phát hành; số lượng người tham gia có thể lên đến hàng nghìn người, hàng triệu chứng khoán có thể được giao dịch cùng một lúc.

Hơn nữa, việc đấu giá chứng khoán hoàn toàn được thực hiện trên sàn giao dịch điện tử hiện đại, thực hiện phiên khớp lệnh liên tục, đòi hỏi yêu cầu cơ sở hạ tầng và chuyên môn kỹ thuật cao mà điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị của các tổ chức đấu giá tài sản thông thường không thể đáp ứng được. Kinh nghiệm các nước trên thế giới đều quy định việc đấu giá chứng khoán được thực hiện theo pháp luật về chứng khoán, không áp dụng quy định về đấu giá tài sản nói chung... Do vậy, việc dự thảo Luật đấu giá tài sản quy định việc đấu giá đối với chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán là phù hợp. Đối với tài sản nhà nước ở nước ngoài thì việc đấu giá phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định của pháp luật nước sở tại. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và chỉnh lý quy định rõ việc đấu giá đối với chứng khoán và tài sản nhà nước ở nước ngoài như quy định tại khoản 2 Điều 1.

Về các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho bổ sung thuật ngữ “tổ chức đấu giá tài sản” tại Điều 4 bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản, theo đó bổ sung điều chỉnh tổ chức đấu giá tài sản tại Điều 1, Điều 2 và một số điều, khoản liên quan nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất khi các Trung tâm này chưa chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Sẽ có 4 phiên đấu giá tại HNX trong tháng 9
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết sẽ có 4 phiên đấu giá cổ phần được thực hiện tại HNX trong tháng 9.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư