Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Người của Tuấn Lộc tiếp tục được đề cử vào Hội đồng quản trị Cảng Phước An
Duy Bắc - 18/06/2024 09:08
 
CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã PAP – sàn UPCoM) bầu lại 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ông Nguyễn Thành Đạt tiếp tục được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

Cảng Phước An công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/6 tại tỉnh Đồng Nai. Trong đó, nội dung bổ sung bao gồm việc bầu lại thành viên HĐQT (gồm 7 người) và Ban kiểm soát (gồm 3 người) cho nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.

Về danh sách bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm ông Trương Hoàng Hải; ông Nguyễn Thành Đạt; ông Trần Nhân Tâm, ông Nguyễn Hồng Sơn, ông Nguyễn Thái Phúc, ông Hoàng Sỹ Quyết và ông Đào Minh Tùng.

Theo tìm hiểu, ông Trương Hoàng Hải sinh năm 1982, được hai cổ đông nắm giữ 10,78% vốn điều lệ tại Cảng Phước An đề cử vào thành viên HĐQT (ông Trần Mạnh Cường và ông Bùi Hữu Quốc Bảo). Trong đó, quá trình công tác từ năm 2018 tới nay là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại CTCP Tài nguyên Nước Tuấn Lộc; và từ tháng 10/2022 đến nay là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, đồng thời là thành viên HĐQT tại Cảng Phước An.

Ông Nguyễn Thành Đạt sinh năm 1987, được tiến cử bởi cổ đông CTCP TNHH Hoành Sơn (sở hữu 20,1% vốn điều lệ). Trong đó, ông Đạt đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTXD KCN Nhơn Trạch 6A (đơn vị liên quan CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc), thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa, Chủ tịch Cảng Phước An …

Được biết, ông Đạt đang là Chủ tịch Cảng Phước An, đồng thời là nhân vật quan trọng của hệ sinh thái Xây dựng Tuấn Lộc, tham gia vào Cảng Phước An từ tháng 11/2021 sau khi Công ty TNHH MTV Hoành Sơn bán bớt vốn tại Cảng Phước An.

Ông Trần Nhân Tâm sinh năm 1971, được đề cử bởi bởi 3 cổ đông là ông Lê Đình Nghiệm, ông Nguyễn Quốc Quân và ông Nguyễn Tiến Trung sở hữu tổng cộng 12,25% vốn tại Cảng Phước An. Trong đó, từ tháng 5/2022 tới nay, ông Tâm là thành viên HĐQT tại Cảng Phước An.

Ông Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1982, được đề cử bởi ba cổ đông sở hữu 10,75% vốn điều lệ gồm ông Trần Bá Tài, Trần Phi Hùng và Trần Văn Nguyện. Trong đó, ông Sơn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoành Sơn từ năm 2019 tới nay và là thành viên HĐQT tại Cảng Phước An từ năm 2019 tới nay.

Ông Nguyễn Thái Phúc sinh năm 1976, được đề cử bởi ba cổ đông sở hữu 10,75% vốn bao gồm ông Võ Trung Thành, bà Võ Thị Hồng Thắm và ông Nguyễn Thanh Hoàng. Trong đó, từ năm 2021 tới nay, ông Phúc là thành viên HĐQT tại Cảng Phước An.

Ông Hoàng Sỹ Quyết sinh năm 1981, được đề cử bởi nhóm cổ đông sở hữu 12,5% vốn tại Cảng Phước An bao gồm Hoàng Thanh Hùng và Hà Văn Nam. Trong đó, hiện tại đang là thành viên tại Cảng Phước An; thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Sonadezi Giang Điền …

Và cuối cùng, ông Đào Minh Tùng sinh năm 1974. Trong đó, ông Tùng được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT tại Cảng Phước An từ năm 2008 tới nay.

Ngoài ra, danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Đào Đức Mạnh (sinh năm 1992), bà Trần Thị Lam Giang (sinh năm 1998) và ông Bùi Hữu Giang (sinh năm 1979).

Liên tục pha loãng sở hữu nhà nước

Theo tìm hiểu, Cảng Phước An được thành lập để thực hiện việc đầu tư khai thác cảng tổng hợp Phước An. Trong đó, cổ đông sáng lập ban đầu gồm Petrovietnam sở hữu 79,54%; Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp sở hữu 17,05%; và các cổ đông khác sở hữu 3,41% vốn điều lệ.

Phối cảnh Cảng Phước An sẽ được xây dựng trên sông Lòng Tàu.
Phối cảnh Cảng Phước An sẽ được xây dựng trên sông Lòng Tàu.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu hoạt động từ ngày 14/8/2008, nhưng bắt đầu từ năm 2016, Cảng Phước An liên tục phát hành riêng lẻ để pha loãng sở hữu nhà nước: Năm 2016, phát hành 46 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty TNHH MTV Hoành Sơn để tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng; năm 2017, tiếp tục phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn từ 900 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng; năm 2021, phát hành 40 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng; và năm 2022, Công ty chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nếu nhìn vào lịch sử trước các đợt chào bán riêng lẻ, năm 2015, cổ đông nhà nước - Petrovietnam sở hữu 79,54% vốn điều lệ tại Cảng Phước An và ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con khi sở hữu 35 triệu cổ phiếu Cảng Phước An.

Tuy nhiên, trải qua bốn lần tăng vốn từ 440 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu của Petrovietnam sở hữu tại Cảng Phước An vẫn không đổi (35 triệu cổ phiếu), nhưng tỷ lệ sở hữu đã giảm từ 79,54%, về 17,5% vốn điều lệ, tức giảm 62,04% vốn điều lệ.

Trong đó, đỉnh điểm lần tăng vốn năm 2016, Công ty phát hành 46 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty TNHH MTV Hoành Sơn, đơn này trở thành công ty mẹ của Cảng Phước An thay cho Petrovietnam.

Vậy là, từ khi thành lập năm 2008 tới nay, cổ đông nhà nước không bán vốn, nhưng do trải qua các đợt phát hành riêng lẻ liên tục, tỷ lệ sở hữu nhà nước đã giảm từ việc chi phối trên 51% xuống còn 17,5% vốn điều lệ, quyền chi phối Công ty đã chuyển sang nhóm cổ đông tư nhân.

Kinh doanh thua lỗ, Cảng Phước An không trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông
CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã PAP - sàn UPCoM) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 28/6 tại tỉnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư