Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 06:52:09
Ninh Thuận dự thảo quy hoạch điện gió trên biển
Hoàng Anh - 27/04/2021 09:17
 
Ninh Thuận đang dự thảo quy hoạch phát triển điện gió biển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự kiến đến năm 2030 sẽ phát triển 15 vị trí.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, dự thảo quy hoạch phát triển điện gió biển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, dự kiến giai đoạn 2021-2025 phát triển tại 4 vị trí với quy mô 1.220 MW, đến năm 2030 sẽ phát triển 15 vị trí.

Ninh Thuận cũng đã đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch tại 1/15 vị trí thuộc vùng biển xã Phước Dinh (Thuận Nam) V2-1 với công suất 502 MW; giao Sở Công thương tiến hành lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương để làm rõ ranh giới khai thác, yêu cầu về quốc phòng an ninh khi triển khai đối với 14 vị trí còn lại, làm cơ sở kêu gọi đầu tư trong thời gian tới.

Dự án điện gió được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Dự án điện gió được triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Để hiện thực hiện chủ trương phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, tỉnh Ninh Thuận đang rà soát, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển nguồn điện gió, điện khí LNG. Trong đó, nghiên cứu đánh giá kỹ các vùng, vị trí biển, ngoài khơi có tiềm năng phát triển điện gió, làm cơ sở tham mưu đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch điện VIII,  hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án NLTT; tạo cơ chế đấu giá, đấu thầu theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch.

Năng lượng tái tạo đã trở thành lĩnh vực đặc biệt quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Hiện Ninh Thuận đang đứng đầu cả nước với 32 dự án điện mặt trời và 3 dự án điện gió đã được nhà đầu tư đưa vào hoạt động thương mại. Các nguồn năng lượng này tạo ra giá trị gia tăng hơn 2.766 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,7% trong GRDP của tỉnh và đóng góp cho tăng trưởng chung 9,04% trong tổng số 12,17% GRDP của tỉnh Ninh Thuận.

Về điện gió, tổng công suất đưa vào vận hành tại tỉnh Ninh Thuận khoảng 229MW. Trong đó, có 3 dự án vận hành thương mại, với tổng công suất 181 MW.  Về điện khí LNG, năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, với công suất khoảng 1.500 MW vào quy hoạch điện VII điều chỉnh tiến độ vận hành năm 2025. Hiện nay Trung tâm điện lực Cà Ná giai đoạn 1 đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Quý I/2021, Ninh Thuận cấp mới 8 dự án, tổng vốn hơn 25.000 tỷ
Trong quý I/2021, tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư