Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 02:27:48
Ninh Thuận: Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị
Hoàng Anh - 15/05/2021 11:09
 
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trong cuộc họp về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, tổng vốn ngân sách giao cho tỉnh theo kế hoạch năm 2021 là 1.757,426 tỷ đồng; trong đó, vốn trong nước 1.163,040 tỷ đồng, vốn nước ngoài 594,386 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác giải ngân có những chuyển biến tích cực khi tỷ lệ giải ngân cao hơn với cùng kỳ.

Để tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện sớm việc giải ngân các nguồn vốn, UBND tỉnh đã giao vốn năm 2021 từ đầu năm cho các chủ đầu tư. Tính đến hết tháng 4, tổng vốn giải ngân kế hoạch năm là 249,698 tỷ đồng, đạt 17,88%. Trong đó, vốn trong nước giải ngân 196,646 tỷ đồng, đạt 24,5%; vốn nước ngoài giải ngân 53,052 tỷ đồng, đạt 8,9% kế hoạch.

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công.
Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận yêu cầu phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công.

Từ đầu năm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo tập trung phân khai nhanh kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công còn lại năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục các dự án trọng điểm, dự án cấp bách, nhất là 4 công trình trọng điểm vốn ngân sách nhà nước năm 2021, gồm: Hồ chứa nước Sông Than; Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; Đường đôi vào hai đầu Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía nam); Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu.

Ngoài ra, tỉnh giao nhiệm vụ cho  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết và cam kết tiến độ giải ngân của từng chương trình. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, cam kết, sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân, tập thể có liên quan.

Ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua, tuy nhiên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư cần tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng dự án cụ thể … Từ đó phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư