Ninh Thuận: Khởi công Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh
Mục tiêu của dự án là Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện các sản phẩm khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp và chuyển giao vào thực tế nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2018.

Vừa qua, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Chủ đầu tư) cùng Nhà thầu thi công - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh thuộc “Dự án Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát thải khí nhà kính”. 

Theo đó, dự án được thực hiện tại xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận bao gồm các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu nghiên cứu khảo nghiệm và trạm biến áp. Mục tiêu của dự án là Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện các sản phẩm khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp và chuyển giao vào thực tế nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2018.

Phát lệnh khởi công Dự án
Phát lệnh khởi công dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho rằng: Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh là một hợp phần rất quan trọng của dự án Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát thải khí nhà kính. Đây là một mô hình liên kết chặt chẽ giữa đào tạo thực hành cho cán bộ và người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển giao công nghệ với nghiên cứu khoa học, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 11/11/20016 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Do vậy, tỉnh Ninh Thuận rất ủng hộ và trân trọng cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quan tâm, lựa chọn tỉnh Ninh Thuận triển khai dự án này. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh phát biểu tại buổi lễ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cũng đồng thời cam kết cho biết tỉnh Ninh Thuận mà cụ thể là chính quyền địa phương huyện Bác Ái sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh cũng như toàn bộ dự án này. Chủ tịch Vĩnh cũng đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam triền khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Ngọc Tân

Bình luận của bạn về bài viết...