Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2021, 08:58:36
PG Bank: Kinh doanh đi xuống lợi nhuận vẫn tăng 4,6 lần
H.T - 22/10/2021 16:15
 
Lợi nhuận thuần quý III/2021 của PG Bank giảm tới 49% so với cùng kỳ, song lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 4,6 lần so với cùng kỳ nhờ ngân hàng được hoàn nhập dự phòng 1,7 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank; UPCoM: PGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

Trong quý, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng giảm tới hơn 23% do hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng đều đi xuống: Thu nhập lãi thuần giảm 18% xuống 203 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 11% lên 5,7 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 35% còn 4 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác giảm 57% còn 21,2 tỷ đồng.

Chính vì vậy, trong quý III, dù chi phí hoạt động giảm 7% xuống 141 tỷ đồng, song lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn giảm 41% so với cùng kỳ, còn hơn 95 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong kỳ, ngân hàng không mất chi phí dự phòng, ngược lại còn được hoàn nhập dự phòng hơn 1,7 tỷ đồng (cùng kỳ phải trích lập gần 140 tỷ đồng dự phòng rủi ro) nên lợi nhuận trước thuế quý 3 cao gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước, đạt 97 tỷ đồng.

Do nửa đầu năm đạt kết quả kinh doanh tích cực lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt 737 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 13,5% so với cùng kỳ; lãi thuần từ dịch vụ đạt 22,6 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 57 tỷ đồng, tăng 58%.

Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm hơn 50% lãi so với cùng kỳ, còn 14,7 tỷ đồng; hoạt động khác lỗ 24,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 111 tỷ đồng.

Kết quả 9 tháng, ngân hàng đạt lợi nhuận thuần 365 tỷ đồng, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Dù vậy, chi phí dự phòng giảm 64% xuống 93 tỷ đồng, giúp PGBank lãi trước thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt 272 tỷ đồng, tương đương 88% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản PGB tăng 2% so với đầu năm, lên 36.793 tỷ đồng. Cho vay khách hàng không tăng trong khi nợ xấu tăng lên 2,75%.  

Petrolimex báo lãi kỷ lục, mỗi ngày thu về 512 tỷ đồng, có thể thoái vốn PGBank ngay quý III
Thông tin từ bộ phận phân tích của Chứng khoán SSI cho biết Petrolimex đang thực hiện các thủ tục cho đợt thoái vốn này.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư