Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 07 năm 2021, 19:50:55
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Uyên Linh - 13/03/2019 15:16
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định số 267/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền thay ông Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 8/3/2019.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền:

 1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

4. Phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam.

5. Duyệt báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo từng thời kỳ và khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

6. Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền hù hợp từng thời kỳ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công.

16 lãnh đạo Chính phủ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư