Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 07:09:02
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng các dự án luật
Nguyễn Lê - 24/03/2022 19:59
 
Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.
.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại cuộc làm việc.

Chiều 24/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về một số nội dung chính, nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau về các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khoá XV.

Nội dung làm việc còn có kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; một số đề xuất với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác tham mưu, xây dựng pháp luật của Bộ Công an, nhất là trong việc xây dựng các quy định liên quan tới lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong quá trình chủ trì soạn thảo, xây dựng các dự án luật được giao, Bộ Công an luôn quán triệt quan điểm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần lưu ý, đó là phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết, không “cua cậy càng, cá cậy vây”, không xem đó là việc riêng của bộ, ngành nào.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, hằng năm, Bộ Công an đều có Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tại Kỳ họp thứ ba tới, Bộ Công an sẽ chủ trì xây dựng để trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; chủ trì xây dựng để trình Quốc hội dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong hoạt động lập pháp, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội ngay từ khâu chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, qua đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận các nội dung cụ thể nhằm tăng cường phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an trong công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cho sự phát triển của đất nước.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, mục tiêu bao trùm mọi hoạt động của Quốc hội là phải bảo đảm mối quan hệ căn cơ giữa hai nhiệm vụ quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng công an với vai trò là lực lượng vũ trang quan trọng, là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước có rất nhiều nhiệm vụ được quy định tại Hiến pháp, pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, và trực tiếp mới đây nhất là Nghị quyết 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết này cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác lập pháp của Quốc hội Khoá XV và đã được thể hiện một phần tại Kết luận số 19 - KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khoá XV.

Trong đó, tại Kỳ họp thứ ba tới của Quốc hội cũng có một số nhiệm vụ xây dựng pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Nhấn mạnh, quốc phòng, an ninh là lĩnh vực trọng yếu, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, cộng đồng trách nhiệm trong mọi công việc, Bộ Công an và các cơ quan của Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng các nội dung, các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục tiêu đề ra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư