Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 21:49:28
PHR: Lợi nhuận quý IV/2022 tăng đột biến nhờ tiền đền bù dự án KCN VSIP 3
Duy Bắc - 20/01/2023 11:26
 
CTCP Cao su Phước Hoà (mã PHR- sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 13,4% nhưng lợi nhuận vẫn tăng 149,4% trong quý cuối năm 2022.

Trong quý IV/2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 576,71 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 431,82 tỷ đồng, tăng 149,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 28,1% về 22,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 29,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 55,22 tỷ đồng về 132 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 7,7%, tương ứng giảm 7,71 tỷ đồng về 92,71 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 39,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 35,88 tỷ đồng, tức giảm 3,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 17,3%, tương ứng giảm 11,23 tỷ đồng về 53,69 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 23,97 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 393,16 tỷ đồng lên 409,56 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cao su Phước Hoà cho biết lợi nhuận trong kỳ tăng do lợi nhuận khác tăng 393,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, đây là khoản mục phát sinh từ tiền thu từ đền bù, hỗ trợ thiệt hại theo các Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III của UBND thị xã Tân Uyên và UBND huyện Bắc Tân Uyên khi bàn giao đất để thực hiện dự án với giá trị 408,9 tỷ đồng.

Nhận 698,3 tỷ đồng tiền đền bù dự án KCN VSIP 3 trong năm 2022

Luỹ kế trong năm 2022, Cao su Phước Hoà ghi nhận doanh thu đạt 1.708,58 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 927,19 tỷ đồng, tăng 80,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022, lợi nhuận Cao su Phước Hoà tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận khác tăng 149,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 665,49 tỷ đồng lên 696,04 tỷ đồng.

Nhận 698,3 tỷ đồng tiền đền bù Dự án KCN VSIP 3 trong năm 2022 (Nguồn: BCTC)
Nhận 698,3 tỷ đồng tiền đền bù dự án KCN VSIP 3 trong năm 2022 (Nguồn: BCTC)

Công ty thuyết minh thu nhập khác đột biến trong năm 2022 chủ yếu do ghi nhận 698,3 tỷ đồng tiền bồi thường thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III tại xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Được biết, Công ty cho biết diện tích 691 ha do Cao Su Phước Hoà quản lý tại nông trường cao su Hội Nghĩa, tổng số tiền được đền bù ước tính tương đương khoảng 898,3 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận dương 790,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 254,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 240,99 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 522,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Cao su Phước Hoà tăng 4,8% so với đầu năm lên 6.317,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.399,6 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.767,4 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 530,5 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 17,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 362,5 tỷ đồng lên 2.399,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cao su Phước Hoà bán ra cổ phiếu nhiều hơn đăng ký

Ông Nguyễn Văn Tược, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc vừa mua vào 93.900 cổ phiếu trong tổng đăng ký là 100.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 93,9% để nâng sở hữu từ 0,25% lên 0,32% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 24/11/2022 đến ngày 23/12/2022.

Lý do được vị Tổng giám đốc đưa ra cho việc không mua hết cổ phiếu đăng ký do giá không đạt kỳ vọng.

Được biết, từ ngày 18/4/2022 đến ngày 15/11/2022, cổ phiếu PHR giảm 62,4% từ 80.000 đồng về 30.080 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục. Tính tới ngày 26/12/2022, cổ phiếu đang giao dịch vùng 38.250 đồng/cổ phiếu, tức tăng 27,2% so với đáy ngày 15/11/2022 và vẫn giảm 52,2% so với đỉnh ngày 18/4/2022.

Ngoài ra, Ông Nguyễn Thành Đức, thành viên Ban kiểm soát vừa bán ra 18.200 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 21.254 cổ phiếu về 3.054 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 9/12/2022 đến 19/12/2022.

Điểm đáng lưu ý, ông Nguyễn Thành Đức chỉ đăng ký bán 18.000 cổ phiếu nhưng đã thực hiện bán ra 18.200 cổ phiếu, lượng cổ phiếu bán nhiều hơn đăng ký.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 25/10/2022 đến 23/11/2022, ông Nguyễn Đức Luyện, anh ruột ông Nguyễn Thành Đức vừa mua vào 28.900 cổ phiếu trong tổng đăng ký 50.000 cổ phiếu, tỷ lệ mua thành công là 57,8% để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 28.900 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 0,021% vốn điều lệ.

Lý do được đưa ra cho việc không mua hết do điều kiện thị trường không phù hợp.

Cao su Phước Hoà chia thành 2 đợt để trả tạm ứng cổ tức 40% cho cổ đông

Ngày 16/12/2022, Cao su Phước Hoà sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 40%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 4.000 đồng.

Với gần 135,5 triệu cổ phiếu lưu hành, ước tính Công ty sẽ phải tạm ứng tổng số tiền gần 542 tỷ đồng trong lần tạm ứng này.

Điểm đáng lưu ý, thay vì thanh toán 1 lần như bình thường, Cao su Phước Hoà bất ngờ thông qua việc thanh toán cổ tức thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 vào ngày 16/2/2023, Công ty sẽ thanh toán 20% cổ tức bằng tiền; và đợt 2 vào ngày 16/5/2023, Công ty sẽ tiếp tục thanh toán phần 20% còn lại.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cho biết kế hoạch sẽ trả cổ tức tối thiểu là 40%. Trước đó, trong năm 2021, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/1, cổ phiếu PHR tăng 300 đồng lên 42.600 đồng/cổ phiếu.

VRG sắp nhận 361 tỷ đồng cổ tức từ Cao su Phước Hòa
Cao su Phước Hòa cần chi gần 542 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư