Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 06:07:18
Phú Yên: Đánh giá lại khả năng cấp nước Nhà máy nước Sông Cầu 2
Hà Minh - 12/09/2021 15:19
 
Thị xã Sông Cầu được định hình là cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh Phú Yên; dân số, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp nên nhu cầu dùng nước sạch sẽ tăng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã có ý kiến chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Tuy An và các cơ quan kiểm tra, đánh giá lại khả năng cấp nước của dự án Nhà máy nước Sông Cầu 2 do Công ty Cổ phần Đô thị Sinh thái Việt Nam làm chủ đầu tư.

Chỉ đạo dựa trên dựa theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo số 269/BC-SKHĐT ngày 16/8/2021) về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Đô thị Sinh thái Việt Nam.

Đối với dự án Nhà máy nước Sông Cầu 2 và Công ty Cổ phần Đô thị Sinh thái Việt Nam, ông Trần Hữu Thế yêu cầu các Sở, ngành liên quan đánh giá về khả năng cấp nước cho dự án nêu trên và đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 25/9/2021.

Tại Sông Cầu, hiện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đang vận hành nhà máy nước Sông Cầu công suất 5.000 m3/ngày. Theo quy hoạch mạng lưới cấp nước Phú Yên đến năm 2025, sẽ nâng công suất Nhà máy nước thị xã Sông Cầu từ 5.000 m3/ngày đêm lên 8.000 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu dùng nước cho thị xã Sông Cầu là đô thị loại 3 vào năm 2025 (cấp nước các phường nội thị, xã Xuân Phương và xã Xuân Thọ 1). Đến năm 2030 khi nhu cầu dùng nước tăng, tiếp tục đầu tư xây dựng Nhà máy nước mới phía nam thị xã Sông Cầu công suất 10.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước cho các khu vực còn lại.

Cùng với đó, sẽ nâng công suất Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900 m3/ngày đêm lên 5.000 m3/ngày đêm, cấp nước toàn bộ các xã khu vực phía Bắc thị xã Sông Cầu và Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu. Đến năm 2030 tiếp tục nâng công suất Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 5.000 m3/ngày đêm lên 8.000 m3/ngày đêm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư