Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 14:29:37
Phú Yên yêu cầu không vì tiến độ dự án mà bỏ qua quy trình, thủ tục cần thiết
Linh Đan - 28/11/2021 12:58
 
Tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình, thủ tục cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công.
Phú Yên đang thúc đẩy đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng
Phú Yên đang thúc đẩy thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng

UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm; thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; tăng cường thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, thúc đẩy triển khai đúng quy trình, quy định, bảo đảm kịp thời, tránh tiêu cực, lãng phí…, đặc biệt là không vì tiến độ mà bỏ qua quy trình, thủ tục cần thiết, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công và tháo gỡ ngay vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hiệu quả các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan chủ động rà soát tiến độ giải ngân đối với từng dự án, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân cao, không để tình trạng dàn trải, lãng phí; đẩy nhanh công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo tiến độ đã được phê duyệt”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo; tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và những năm tiếp theo đến năm 2025 ngay sau khi UBND tỉnh ban hành; trong đó đặc biệt chú trọng phục hồi các chuỗi sản xuất, cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa, lao động an toàn, thông suốt; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phú Yên cơ cấu lại vốn đầu tư một dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên
Điều chỉnh Dự án Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên để phù hợp với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư