Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 03:15:30
PVEP về đích trước 12 ngày kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí
Hoàng Nam - 21/12/2019 17:28
 
Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa chính thức hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác năm 2019 với việc khai thác 4,33 triệu tấn quy dầu, về đích sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao.

PVEP bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh trưởng kinh tế thế giới chậm lại và thương mại toàn cầu sụt giảm. Bên cạnh giá dầu thô diễn biến khó lường thì hoạt động dầu khí trên biển Đông vẫn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Với những nỗ lực chung, PVEP đã cùng các nhà điều hành cùng đối tác tổ chức vận hành khai thác tối ưu, ổn định, an toàn, liên tục ở hầu hết các dự án, và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí quy đổi được Tập đoàn giao và về đích sớm hơn kế hoạch 12 ngày.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu năm 2019 đạt được đến ngày 19/12 là 4,45 triệu tấn quy dầu (tổng sản lượng chung gồm phần của các bên liên doanh là 9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm. Gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu.

Cụ thể, sản lượng dầu và condensate khai thác trong năm 2019 là 3,13 triệu tấn (toàn đề án: 6,71 triệu tấn), đạt 103% kế hoạch năm; sản lượng khí bán là 1,32 tỷ m3 (toàn dự án: 2,83 tỷ m3), đạt 103% kế hoạch năm 2019.

PVEP đã triển khai khoan các giếng phát triển đảm bảo an toàn, tối ưu chi phí, đặc biệt một số giếng khoan cho lưu lượng tốt hơn so với dự kiến. Trong năm 2019, PVEP tập trung cho công tác phát triển tại Mỏ Cá Tầm, đảm bảo đạt First Oil đúng tiến độ, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác.

Với kết quả sản lượng khai thác vượt kế hoạch và giá dầu trung bình năm tốt hơn giá kế hoạch, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 do PVN giao.

Cụ thể, tổng doanh thu ước tính 35.910 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế trước phân bổ ước tính 12.300 tỷ đồng đạt 170% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 6.350 tỷ đồng, đạt 154% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước là 10.530 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 là PVEP đã rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả, giảm từ 17 Ban/Văn phòng còn 12 Ban/Văn phòng; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Ban/phòng sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban/Văn phòng Tổng Công ty; chủ động thực hiện sắp xếp lại tổ chức và định biên nhân sự của các Đơn vị và Chi nhánh nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

Trong năm, Hội đồng Sáng kiến của Tổng Công ty đã tiếp nhận 05 đơn đăng ký sáng kiến, trong đó đã công nhận 03 sáng kiến/giải pháp hữu ích với số tiền làm lợi ước tính khoảng 2,31 triệu USD.

 

- Tổng sản lượng khai thác quy dầu trong năm 2019 là 4,45 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu), đạt 103% kế hoạch năm, về đích trước kế hoạch 12 ngày; trong đó, sản lượng khai thác dầu/condensate là 3,13 triệu tấn và khai thác khí là 1.320 triệu m3.

- Năm 2019 là năm thứ 10 liên tục PVEP đã về đích trước kế hoạch khai thác dầu khí.

- Ký được 01 Hợp đồng Dầu khí mới trong nước Lô 15-2/17 (PVEP 35%, Muphy 40%, SKI 25%). Ký Thỏa thuận chuyển nhượng tại Lô 09-2/09 & Lô 16-2.

 

PVEF nỗ lực hết sức nhưng vẫn rớt top 3 ASEAN
Mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế thuộc top 3 trong khu vực ASEAN của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) không dễ thành hiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư