Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 09 năm 2021, 00:16:16
Quảng Bình bỏ 2 thủ tục khi doanh nghiệp đề xuất cấp chứng nhận đầu tư
Ngọc Tân - 30/06/2021 14:38
 
Hai thủ tục bị bỏ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất cấp chứng nhận đầu tư tại tỉnh Quảng Bình.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, thực hiện quy định tại Điều 33, Luật Đầu tư năm 2014 quy định về năng lực tài chính của nhà đầu tư khi nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện dự án, phần lớn nhà đầu tư chứng minh vốn tự có bằng cách “xác minh số dư tài khoản ngân hàng”, chứng minh vốn huy động bằng “cam kết tín dụng giữa nhà đầu tư với các tổ chức tín dụng”. Để thực hiện các nội dung trên thì nhà đầu tư phải tốn thời gian và chi phí.
Quảng Bình đang nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Quảng Bình đang nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Qua thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thấy rằng, số lượng nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Trung tâm hành chính công là khá lớn. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan, như vị trí đề xuất không phù hợp với quy hoạch, không khả thi trong việc giải phóng mặt bằng, chưa kết nối cơ sở hạ tầng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường, người dân không đồng thuận… nên số lượng dự án đủ điều kiện để báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư chiếm tỷ lệ khá thấp. Khi đó, những hồ sơ không đủ điều kiện xem xét chủ trương đầu tư đã tốn nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục nêu trên.
Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất các dự án, hạn chế tối đa các rủi ro và các chi phí chưa cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết sẽ tiến hành cắt giảm 2 thủ tục khi nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, gồm bỏ thủ tục chứng minh vốn tự có bằng cách “xác minh số dư tài khoản ngân hàng” và chứng minh vốn huy động bằng “cam kết tín dụng giữa nhà đầu tư với các tổ chức tín dụng”.
"Nhà đầu tư có trách nhiệm bổ sung các thủ tục nên trên khi dự án đề xuất có tính khả thi cao, được các sở, ngành và địa phương nhất trí để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương thực hiện dự án", Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thông tin. 
Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, hiện nay Sở đã thông báo để các nhà đầu tư thực hiện và đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương hướng dẫn, phổ biến cho các nhà đầu tư khi nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án tại tỉnh. 
Quảng Bình điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo sở, ngành
Sáng 29/6, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ tại một số sở, ngành, địa phương...
Bình luận bài viết này
  • Sở KH&ĐT Quảng Bình 10:12 | 01-07-2021
    Sở KH&ĐT Quảng Bình trả lời ý kiến bạn Nguyen Hoàng Phong: Bỏ tại thời điểm nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, khi dự án có tính khả thi cao thì sẽ bổ sung thủ tục này là theo đúng quy định của pháp luật. Làm như thế để hạn chế rủi ro và chi phí chưa cần thiết cho các nhà đầu tư tại thời điểm ban đầu khi đề xuất dự án chưa nhận được sự nhất trí đồng thuận từ các sở ngành để báo cáo UBND tỉnh.
  • Nguyen Hoang Phong 15:24 | 30-06-2021
    Theo tôi hiểu thì đâu có bỏ đâu nhỉ? Chỉ là 2 thủ tục này làm ở bước sau một chút. ….Nhà đầu tư có trách nhiệm bổ sung các thủ tục nên trên khi dự án đề xuất có tính khả thi cao, được các sở, ngành và địa phương nhất trí để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương thực hiện dự án", Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thông tin... Phải không nhỉ?
Xem thêm trên Báo Đầu Tư