Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 28 tháng 02 năm 2024,
Quảng Bình: Đổi tên Hội Các doanh nghiệp trẻ thành Hội Doanh nhân trẻ
Ngọc Tân - 20/07/2021 08:40
 
UBND tỉnh Quảng Bình vừa quyết định đổi tên Hội các Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Bình thành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình và phê duyệt Điều lệ Hội.

Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ tỉnh, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng, phát triển lực lượng doanh nhân tại tỉnh Quảng Bình, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình nói riêng, của đất nước nói chung.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Quảng Bình.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Quảng Bình.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Bình về lĩnh vực xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước; chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo của Tỉnh đoàn trong phong trào thanh niên; là tổ chức thành viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội đã được phê duyệt.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình cũng đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình trong các mối quan hệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội; đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác; hỗ trợ các doanh nhân trẻ trong việc phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp; là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa doanh nhân trẻ với lãnh đạo tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp khác...

Quảng Bình đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư công chuyển tiếp từ 2019
UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương được chuyển tiếp từ năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư