Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Quảng Bình: Xây dựng danh mục các dự án áp dụng cơ chế đặc thù
Ngọc Tân - 18/02/2017 08:00
 
Sở KH&ĐT Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh Quảng Bình vừa qua đã ban hành Công văn về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu ban hành danh mục các loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù hoàn thành trước ngày 15/3; tùy theo tình hình cụ thể của địa phương khi triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia để hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù; đồng thời thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương năm 2017 theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ cùng một số quy định pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các Sở ban ngành liên quan rà soát thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình giao thông nông thôn, cống qua đường, các dạng công trình khác thường gặp khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các Sở ban ngành liên quan rà soát lại các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình giao thông nông thôn, công trình kênh mương nội đồng...

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát thiết kế mẫu, thiết kế điển hình một số công trình trạm y tế xã, nhà văn hóa, trường học các cấp..., đồng thời báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; tham mưu quy định về nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị dự án, quản lý thực hiện dự án để trình HĐND tỉnh ban hành.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình giao thông nông thôn, cống qua đường, các dạng công trình khác thường gặp khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia; rà soát thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng và các dạng công trình khác thường gặp khi thực hiện các để báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao các UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc có trách nhiệm rà soát những công trình, dự án đang thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia đang thực hiện trên địa bàn để có đề xuất cụ thể về việc áp dụng cơ chế đặc thù theo quy của Chính phủ cũng như các quy định pháp luật có liên quan...

Quảng Bình: Tổng thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt hơn 5.000 tỷ đồng
Ngày 18/1, BQL Khu kinh tế Quảng Bình cho biết, trong năm 2016, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có 25 dự án đăng ký đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư