Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 07:53:59
Quảng Bình xem xét bãi bỏ các quy định không phù hợp, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh
Ngọc Tân - 14/04/2020 22:03
 
Đó là nội dung tại Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do UBND tỉnh Quảng Bình vừa mới ban hành.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Nghị quyết nói trên của Chính phủ.

Các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được tỉnh Quảng Bình rà soát và xem xét bãi bỏ.
Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục tiêu góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Quảng Bình.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, mục đích của kế hoạch nhằm thông qua công tác rà soát văn bản do HĐND, UBND ban hành có các nội dung điều chỉnh những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những quy định không rõ ràng, không cụ thể, mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu tính khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Từ đó, cơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Theo đó, việc rà soát văn bản theo chuyên đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh tập trung vào các nhóm văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh gồm quy định về đăng ký thành lập, hoạt động của doanh nghiệp và điều kiện đầu tư kinh doanh; quy định về phê duyệt, triển khai, tổ chức thực hiện, chấm dứt dự án đầu tư. Nhóm văn bản  liên quan đến chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp gồm các quy định về ưu đãi, hỗ trợ tài chính, đất đai, thuế, phí và ưu đãi, hỗ trợ về lao động, việc làm, an sinh xã hội...

Nhóm văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính, gồm quy định về tiếp cận nguồn lực tài chính, giá, phí, lệ phí. Nhóm văn bản liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, gồm quy định về tiếp cận đất đai, tài nguyên. Nhóm văn bản liên quan đến lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực bổ trợ tư pháp….

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng cho biết, tùy theo đặc thù nhiệm vụ mà việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật sẽ  được giao cho các sở ngành hoặc địa phương chủ trì phối hợp thực hiện. Trong đó, kết quả rà soát phải xác định rõ nội dung quy định còn phù hợp, nội dung quy định không rõ ràng, không cụ thể, mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu tính khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

“Trên cơ sở kết quả rà soát này, các sở ngành, địa phương sẽ có ý kiến tham mưu UBND tỉnh xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xử lý đối với các quy định không phù hợp. Trong đó sẽ có bao gồm các đề xuất biện pháp xử lý như sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định nói trên”, Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Hoàng nhấn mạnh.

Quảng Bình tiếp nhận hơn 2,5 tỷ đồng tiền và hiện vật ủng hộ phòng chống Covid-19
Thống kê chưa đầy đủ của Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Quảng Bình cho biết, đến ngày 31/3, Mặt trận và các tổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư