Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 09 năm 2023, 23:35:43
Quảng Nam: Hỗ trợ từ 50%-100% chi phí đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp
Hà Minh - 01/10/2021 15:20
 
Các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng vào Cụm Công nghiệp vừa được HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất hỗ trợ đến 100% giải phóng mặt bằng và 50% đầu tư hạ tầng kĩ thuật…giai đoạn 2021-2025.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, điều kiện được hỗ trợ bởi Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp (CCN) là CCN nằm trong quy hoạch phát triển CCN được UBND tỉnh phê duyệt hoặc cho phép bổ sung trong từng thời kỳ; CCN đã có quyết định thành lập; CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nguyên tắc hỗ trợ là CCN có diện tích từ 5ha trở lên tại địa bàn 9 huyện miền núi gồm Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn và Tiên Phước. Hỗ trợ mỗi huyện miền núi tối đa 2 CCN, và chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau khi CCN thứ nhất lấp đầy trên 50% diện tích đất công nghiệp.

CCN đầu tư mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chỉ giao DN làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp các CCN tại 9 huyện miền núi nếu không lựa chọn được DN làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật thì mới giao cho đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư.

Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ CCN do DN làm chủ đầu tư, ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện không quá 50% kinh phí hạng mục giải phóng mặt bằng, tối đa 10 tỷ đồng/CCN.

CCN do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ 100% hạng mục giải phóng mặt bằng; 50% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, mức tối đa 25 tỷ đồng/CCN.

CCN thực hiện di dời DN, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ 100% hạng mục giải phóng mặt bằng; 70% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, mức tối đa 30 tỷ đồng/CCN.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư