Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Quảng Nam: Không báo cáo tình hình quản lý xây dựng, 7 địa phương bị phê bình
Linh Đan - 07/01/2022 16:11
 
7 huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Nam không thực hiện báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định.
Mật độ xây dựng
Mật độ xây dựng nhà ở tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đạt tỷ lệ khá thấp. Ảnh: Linh Đan

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản phê bình UBND các huyện: Duy Xuyên, Đông Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My, Tiên Phước và UBND Thành phố Hội An vì không thực hiện báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý trật tự xây dựng cho Thanh tra Sở, các cơ quan quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, cấp xã khi có Nghị định, Thông tư mới hướng dẫn về công tác quản lý trật tự xây dựng.

Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan ở cấp huyện, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền tại Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành.

Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương; việc cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp của các cơ quan có thẩm quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra các công trình đang xây dựng theo các quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; trường hợp vượt thẩm quyền xử lý phải báo cáo UBND huyện để giải quyết.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới ra thực địa theo quy định để mọi người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện theo quy hoạch xây dựng; tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của địa phương về công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng theo đúng quy định; đồng thời thực hiện công khai các thủ tục hành chính tại cơ sở và thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo thời gian, đúng quy định;

“Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; tổ chức họp kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc xử lý không kịp thời; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn do mình quản lý”, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Quảng Nam đấu thầu chọn nhà đầu tư cho khu dân cư tại Điện Bàn
Tỉnh Quảng Nam sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho Khu dân cư Phúc Thành có diện tích 8,5ha; tổng vốn dự kiến hơn 100 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư