Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 15:21:29
Quảng Nam loại 6 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch
Hoàng Anh - 23/06/2021 22:12
 
Ban Cán sự đảng tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện gồm: A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, thực hiện thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương các chủ đầu tư dự án thủy điện, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đang triển khai thi công được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương làm việc với chủ đầu tư dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A yêu cầu thực hiện các cam kết; trường hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.

Thủy điện Tr'Hy trên địa bàn huyện Tây Giang xây 13 năm đến nay vẫn chưa xong.
Thủy điện Tr'Hy trên địa bàn huyện Tây Giang xây 13 năm đến nay vẫn chưa xong

Đáng chú ý, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện gồm: A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.

Tỉnh Quảng Nam giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện, cơ sở pháp lý để thực hiện theo quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, khóa X để xem xét theo thẩm quyền.

Tính đến cuối năm 2020, quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 46 dự án đã được phê duyệt (từ năm 2007). Trong đó, 22 dự án thủy điện đã đưa vào vận hành, 8 dự án đang thi công xây dựng, 16 dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

Loại hơn 470 dự án thủy điện nhỏ khỏi quy hoạch
Bộ Công Thương cho biết, đến nay, công tác rà soát về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư