Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Quảng Nam sẽ chi 250 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp
Hoàng Anh - 30/09/2021 08:15
 
Trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến tỉnh Quảng Nam chi khoảng 250 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuẩn bị thông qua Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Theo đó, để được hỗ trợ thì dự án Cụm công nghiệp (CCN) phải nằm trong quy hoạch (phương án) phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt hoặc cho phép bổ sung trong từng thời kỳ; CCN đã có quyết định thành lập; CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư… 

Nguyên tắc hỗ trợ cho CCN là có diện tích từ 5ha trở lên tại địa bàn 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. CCN thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh; CCN đầu tư mới trên địa bàn tỉnh do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để phát triển cụm công nghiệp.
Tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để phát triển cụm công nghiệp.

Đối với các CCN đầu tư mới thì chỉ giao cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp không lựa chọn được doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các CCN tại 9 huyện miền núi thì mới giao cho đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư. Hỗ trợ mỗi huyện miền núi tối đa 02 CCN và chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau khi CCN thứ nhất lấp đầy trên 50% diện tích đất công nghiệp.  Hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng 1 CCN phục vụ di dời (nếu có).

Đối với CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định: Đối với các CCN tại 9 huyện miền núi ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện 100% kinh phí giải phóng mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa 20 tỷ đồng/CCN.  Đối với các CCN tại 9 huyện đồng bằng, ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua ngân sách cấp huyện 50% kinh phí giải phóng mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng/CCN. 

Đối với hỗ trợ CCN do đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư thì sẽ hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng; 50% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa: 25 tỷ đồng/CCN. Riêng đối với CCN thực hiện di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong các làng nghề, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh thì hỗ trợ 100% kinh phí giải phóng mặt bằng; 70% tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng; mức hỗ trợ tối đa: 30 tỷ đồng/CCN. 

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam, dự kiến tổng mức vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trong giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 250 tỷ đồng, mỗi năm bố trí khoảng 50 tỷ đồng. Hằng năm, tùy thuộc vào điều kiện, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp vào dự toán ngân sách, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí thêm để thực hiện chương trình.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư