Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 04:55:55
Quảng Ngãi muốn dành quỹ đất đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị
Nhiệt Băng - 25/10/2022 12:16
 
Quảng Ngãi muốn bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống này.
Ngập nước ở TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi sau một trận mưa lớn.
Ngập nước ở TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy sau một trận mưa lớn. Ảnh: Thanh Chung

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa xây dựng báo cáo đánh giá tác động Quy định ban hành Lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2021; Luật giao UBND tỉnh Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư, khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Do đó, việc UBND tỉnh ban hành Quy định Lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là cần thiết.

Quy định sẽ tác động trực tiếp đến các các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy định ban hành kịp thời sẽ đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo trong hệ thống pháp luật, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước trong quản lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Đó là những tác động tích cực. Đồng thời, quy định trên không gây tác động tiêu cực.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách Quy định ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cùng với các hồ sơ xây dựng quy định được lấy ý kiến bằng một số hình thức.

Đó là Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin thành phần của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian 30 ngày để các tổ chức, cá nhân, cộng đồng góp ý kiến rộng rãi; lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, địa phương, hội, đoàn thể,… trên địa bàn tỉnh bằng văn bản.

Quảng Ngãi thúc giải ngân vốn đầu tư công để đạt 100% kế hoạch được giao
Ngày 22/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đẩy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư