Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 02:32:11
Quảng Ninh dự kiến thu hút 18 dự án FDI đầu tư vào các KCN trong năm 2023
Thu Lê - 02/02/2023 11:54
 
Theo nắm bắt từ các chủ đầu tư hạ tầng KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dự kiến trong năm 2023 này sẽ có khoảng 18 dự án FDI đầu tư vào tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch tổng thể thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh do ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Trên cơ sở kết quả rà soát và đăng ký của các đơn vị chủ đầu tư hạ tầng KCN, danh mục dự án FDI dự kiến thu hút năm 2023 gồm 18 dự án. Trong đó, 16 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1,2 tỷ USD, tăng trên 10% chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2023 đã đề ra.

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tại cuộc họp.

Cụ thể, tại thị xã Quảng Yên gồm: KCN Bắc Tiền Phong với 4 dự án; KCN Sông Khoai là 6 dự án; KCN Đông Mai là 3 dự án, tất cả đều là các dự án mới. Tại TP. Móng Cái, KCN Hải Yên dự kiến thu hút 1 dự án mới và tại huyện Hải Hà, KCN Texhong dự kiến thu hút 2 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án.

Hiện tại, các dự án dự kiến thu hút đầu tư tại các KCN như Bắc Tiền Phong, Đông Mai, Hải Yên cơ bản đủ điều kiện thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các dự án còn lại gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu san lấp mặt bằng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật …

 ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đô thị Amata Hạ Long
Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đô thị Amata Hạ Long - Chủ đầu tư hạ tầng KCN Sông Khoai thông tin về tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng và kết quả thu hút đầu tư thứ cấp.

Thu hút đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh là "Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân". Công tác thu hút đầu tư cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN rất được tỉnh Quảng Ninh quan tâm.

Quảng Ninh xác định dòng vốn FDI là một trong những nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Trong ảnh là nhà Nhà máy của Foxconn tại KCN Đông Mai.
Quảng Ninh xác định dòng vốn FDI là một trong những nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Trong ảnh là nhà máy của Foxconn tại KCN Đông Mai.

Tại cuộc họp, ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất về kế hoạch thu hút đầu tư các dự án FDI 2023 với tổng nguồn vốn gần 1,2 tỷ USD vào 5 KCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế lên kế hoạch chi tiết tiến độ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từng dự án theo từng quý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/2.

Về các kiến nghị, đề xuất cụ thể của chủ đầu tư hạ tầng các KCN với từng dự án thu hút đầu tư tại thị xã Quảng Yên, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung phối hợp với địa phương hoàn thiện các thủ tục, lên phương án giải phóng mặt bằng cho các dự án này trước 15/2.

Đối với khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn thị xã Quảng Yên làm việc với Tập đoàn Công nghiệp, Than - Khoáng sản Việt Nam để sử dụng đất đá thải mỏ thay thế, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tuần hoàn của tỉnh, hạn chế sử dụng đất đồi tự nhiên làm vật liệu san lấp mặt bằng. Đối với chủ đầu tư hạ tầng các KCN khác, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng theo đúng yêu cầu, chất lượng, tiến độ cam kết để tạo sức hấp dẫn, thu hút có chọn lọc các nhà đầu tư thứ cấp.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư