Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 11:53:17
Quảng Trị cần 73 tỷ đồng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2025
P.V - 26/11/2022 13:42
 
Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 95 - 100 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và 15 - 20 mô hình tổ chức kinh tế tập thể được thành lập mới.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, chương trình được ban hanh nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ thành viên; tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy vai trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực.

Ngoài ra, chương trinh còn giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

UBND tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỉnh này có thành lập mới 95 - 100 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 100% số hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo đúng quy định; 60% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên.

Về kinh tế tập thể, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu xây dựng thêm 15 - 20 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; 20 – 30 % trong tổng số tổ chức này có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác.

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh Quảng Trị có 8 nội dung gồm hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về kinh tế tập thể; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho khu vực kinh tế tập thể; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh và hỗ trợ phát triển sản xuất.

Để thực hiện chương trình, UBND tỉnh Quảng Trị cần tổng kinh phí dự kiến là 72,961 tỷ đồng; bao gồm ngân sách tỉnh hơn 27,9 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia là 31,65 tỷ đồng, ngân sách Trung ương khác và nguồn đóng góp của các hợp tác xã.

Theo thống kê đến tháng 11/2021, tỉnh Quảng Trị có 311 hợp tác xã hoạt động với hơn 95.000 thành viên; đa số các hợp tác xã đã có sản phẩm hàng hóa, khoa học công nghệ phát triển, dịch vụ kinh doanh đảm bảo; một số hợp tác xã sau thành lập đã tạo ra sản phẩm hàng hóa có chỗ đứng trên thị trường…

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 295 hợp tác xã với doanh thu bình quân 1 tỷ đồng với lợi nhuận bình quân 120 triệu đồng.

Quảng Trị hối thúc tiến độ dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Đông Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trong Khu Kinh tế Đông Nam và Khu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư