Quảng Trị thu hút đầu tư trên 3.000 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2018
Từ đầu năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã cấp chủ trương đầu tư cho 32 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng.

Sở KH&ĐT Quảng Trị cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã vận động được 27 dự án và viện trợ phi dự án mới phục vụ nhu cầu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương với tổng giá trị cam kết toàn dự án 15,3 triệu USD. Đồng thời, các ngành, địa phương cũng đã tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương để vận động và triển khai các dự án ODA và nguồn vốn do các Bộ, ngành trung ương quản lý để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong năm 2018, Quảng Trị liên tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực đầu tư.
Trong năm 2018, Quảng Trị liên tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực đầu tư.

Tính từ đầu năm 2018, toàn tỉnh có 261 doanh nghiệp và 111 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 9% so với số doanh nghiệp đăng ký cùng kỳ so với năm 2017, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này 3.409 doanh nghiệp, số vốn đăng ký bình quân 6,6 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Quảng Trị đã và đang tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động cơ quan quản lý Nhà nước gắn với công tác cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; Tập trung xây dựng nội dung thông tin bằng các sản phẩm như: phim có phụ đề tiếng Anh, ấn phẩm đa ngữ, song ngữ, pa nô, thông tin tra cứu… để tích hợp, đăng phát, chuyển tải qua các phương tiện, thiết bị của Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Theo Sở KH&ĐT Quảng Trị cho bết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tổ chức, sắp xếp, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính. Triển khai kế hoạch cải cách hành chính 2018 và giai đoạn 2016 – 2020, duy trì, cải thiện chỉ số PCI, PAPI, Par Index và Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng hoạt động bọ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tiến Nhất- Ngọc Tân

Bình luận của bạn về bài viết...