Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Quốc hội chốt bội chi ngân sách năm 2018 là 3,7% GDP
Hà Nguyễn - 13/11/2017 16:50
 
Sáng nay, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, theo đó chốt mức bội chi ngân sách năm tới là 3,7% GDP.

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Nghị quyết (ảnh: Quochoi.vn)
Các đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Nghị quyết (ảnh: Quochoi.vn)

Với 425 đại biểu tán thành, chiếm 86,56% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội sáng nay đã chính thức thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, Quốc hội đã “chốt” bội chi ngân sách nhà nước năm 2018 là  204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, tương đương 3,54% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tương đương 0,16% GDP.

Bên cạnh đó, tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng đã giao Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn thu, bảo đảm tính trung lập của thuế, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và công tác quản lý thu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước…

Trong giai đoạn 2018- 2020, tiếp tục thực hiện điều tiết 100% số thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng, dầu của Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách Trung ương; giữ ổn định tỷ lệ phần trăm phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu trong nước và nhập khẩu như đối với năm 2017.

Quốc hội cũng yêu cầu thu vào ngân sách nhà nước 72% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà, lợi nhuận được chia từ Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2018; số tiền còn lại (28%) đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đầu tư theo quy định của pháp luật.

Một nội dung quan trọng khác, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện nghiêm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đồng ý điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó: giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,79 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,79 tỷ đồng để bố trí dự toán cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí dự toán theo quy định từ năm 2016 trở về trước. Đồng thời, bổ sung các dự án này vào danh mục dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và được sử dụng từ nguồn dự phòng chung vốn ngoài nước trung hạn.

Trước đó, vào cuối tuần trước, Quốc hội cũng đã chính thức thông qua Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với mục tiêu tăng trưởng GDP năm tới là 6,5 - 6,7%.

Năm 2018, GDP tăng 6,5% đến 6,7% là phù hợp với thực tế
Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2018 ở mức 6,5 đến 6,7%, không cao hơn so với năm 2017, là sự cẩn trọng cần thiết.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư