Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 10:26:51
Quốc hội có thể kéo dài thời gian họp, xem xét quy hoạch tổng thể quốc gia
Nguyễn Lê - 21/09/2022 17:42
 
Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.
.
Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Kết luận nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp 3 nội dung.

Một là, tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tại khoản này, Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách để ứng phó kịp thời, có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19.

Hai là, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm.

Ba là, việc xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Ba nội dung trên chưa đưa vào dự kiến chương trình, do đến nay, vẫn chưa có hồ sơ tài liệu, có nội dung phải xin ý kiến Bộ Chính trị nên khó có thể trình Quốc hội đúng hạn.

Tuy nhiên, theo quy định, đây là 3 nội dung phải hoàn thành trong năm 2022, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan cần nỗ lực cao nhất để chuẩn bị các nội dung trên bảo đảm chất lượng, đúng quy trình để kịp trình Quốc hội trong năm 2022.

Trường hợp cần thiết, Quốc hội sẽ họp thêm từ 2 đến 3 ngày để xem xét, quyết định các nội dung trên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kết luận nêu rõ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định, gồm: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Đối với nội dung về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu về vấn đề này, đồng thời đề xuất cụ thể việc ban hành Nghị quyết riêng hay đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp, Tổng thư ký thông báo.

Tổng thư ký Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu các nội dung kỳ họp, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội bảo đảm đúng thời gian quy định (nhất là đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và có kết luận thì phải hoàn thiện và gửi đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc Kỳ họp). 

Kỳ họp thứ 4 dự kiến khai mạc ngày 20/10, bế mạc ngày 19/11, tổng thời gian làm việc dự kiến là 23,5 ngày.

Trong kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp theo hướng các dự án luật phức tạp, còn có nhiều ý kiến khác nhau có thể bố trí thời gian thảo luận nhiều hơn (như dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bố trí 0,5 ngày ở tổ và 1 ngày ở hội trường).

 Những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nhất là đã xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách mà có sự đồng thuận cao có thể bố trí thời gian ngắn hơn.

Sửa Luật Đất đai: Xin ý kiến Quốc hội 5 vấn đề lớn
Gửi Quốc hội Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ báo cáo cụ thể, xin ý kiến Quốc hội 5 vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư