Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 01 năm 2022, 18:01:11
Quốc hội nhận trách nhiệm về yếu kém của đất nước
Nguyên Đức - 22/03/2016 13:45
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của Quốc hội đối với những tồn tại, yếu kém của đất nước.

Trình bày báo cáo về Công tác nhiệm kỳ Khóa XIII của Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi đề cập việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã thẳng thắn nhận “trách nhiệm đối với những tồn tại, yếu kém của đất nước».

Đó là chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, bội chi cao, nợ công tăng; tái cơ cấu kinh tế chậm; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là những vấn đề bức xúc; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước những thách thức mới...

.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo về Công tác nhiệm kỳ Khóa XIII của Quốc hội sáng 22/3 (Ảnh: Đức Thanh)

«Những vấn đề này Quốc hội đã có nhiều giải pháp nhưng chưa đạt hiệu quả, chưa tạo được chuyển biến tích cực», Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng thừa nhận và cho rằng, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên một phần là do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới và những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế.

Mặt khác cũng có phần do Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chưa quan tâm thỏa đáng đến việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục để Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng chưa được quy định đầy đủ, thống  nhất; đại biểu Quốc hội chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, thiếu thời gian nghiên cứu, chưa có điều kiện sử dụng chuyên gia tư vấn, phản biện để phân tích trước khi biểu quyết.

Mặc dù vậy, báo cáo về Công tác nhiệm kỳ Khóa XIII của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã khẳng định, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, Quốc hội khóa XIII đã tập trung trí tuệ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện vai trò quyết định những chủ trương lớn của đất nước từ đổi mới nền kinh tế, đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn thách thức; phát triển khoa học, văn hóa, giáo dục, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho tới đối phó với những thách thức đe dọa an ninh chính trị, bảo vệ độc lập chủ quyền, xây dựng đất nước.

Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng quyết định việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 sát thực tiễn hơn; tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả và đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể  đối với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Từ tình hình thực tiễn, Quốc hội kịp thời quyết định các chính sách mang tính quốc kế dân sinh, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, Quốc hội đã có nhiều quyết sách đồng bộ để ứng phó kịp thời; thực hiện chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa thận trọng, linh hoạt; quyết định giảm các khoản chi tiêu chưa thật cần thiết và kém hiệu quả”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Việc Quốc hội thảo luận, cân nhắc thận trọng và khẳng định sự cần thiết, tính đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đã được Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói tới.

Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, đây là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Nam và cả nước. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chỉ rõ mục tiêu xây dựng và xác định những vấn đề cốt yếu trong chủ trương đầu tư dự án như: quy mô dự án, tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư, công nghệ áp dụng, diện tích đất sử dụng và thời gian, lộ trình thực hiện.

“Yếu tố trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn trong quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ này được thể hiện rõ nét. Mỗi phát biểu của đại biểu Quốc hội trên diễn đàn đều xuất phát từ đời sống thường nhật, thể hiện ý chí, mong muốn và nguyện vọng của người dân, lấy mục tiêu lo việc của dân để bàn thảo và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Thi tuyển phương án kiến trúc sân bay Long Thành
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tuyển chọn phương án kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư