Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 01 năm 2022, 23:40:27
Quốc hội sẽ tổ chức Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên
Nguyễn Lê - 24/09/2021 21:20
 
Diễn đàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
TIN LIÊN QUAN
.
Một phiên hop toàn thể của Quốc hội khoá XV.

Đảng đoàn Quốc hội đã thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên của Quốc hội, dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2022.

Ngày 27/9 tới, Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp với Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội về tổ chức toạ đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế- xã hội.

Toạ đàm được tổ chức bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với điạ điểm chính tại Hà Nội và một số địa phương khác trên cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sẽ chủ trì hoạt động này.

Theo Văn phòng Quốc hội, cuộc toạ đàm sẽ tập trung và đánh giá diễn biến của thị trường tài chính, đầu tư, thương mại toàn cầu năm 2021, diễn biến mới nhất của kinh tế thế giới và đưa ra các dự báo tác động tới Việt Nam. Vấn đề thứ hai được tập trung là đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 với kinh tế, xã hội Việt Nam, việc thực hiện Chiến lược tiêm chủng vác xin phòng Covid-19, bài học kinh nghiệm trong ban hành chính sách, các kiến nghị, giải pháp cho Việt Nam từ nay tới cuối năm và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Cuộc toạ đàm này có quy mô chưa lớn vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Văn phòng Quốc hội cho biết đây là một nội dung của Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên của Quốc hội đã được Đảng đoàn Quốc hội thống nhất ban hành kế hoạch thực hiện, dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2022.

Theo đó, phạm vi diễn đàn mở rộng về nội dung, quy mô, không chỉ các vấn đề kinh tế mà còn đề cập sâu sắc về các vấn đề xã hội, môi trường nhằm các mục đích góp phần tiếp tục đổi mới cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể.

Qua đây đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thể chế hoá Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021- 2030, triển khai các Nghị quyết của Quốc hội nhất là các vấn đề về kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài nguyên, môi trường, lao động, việc làm, an sinh xã hội,...

Diễn đàn sẽ góp phần phát huy trí tuệ, đóng góp không chỉ của các vị đại biểu Quốc hội mà còn thu hút, hình thành mạng lưới các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên sâu hàng đầu trong nước và của các tổ chức quốc tế; hình thành các luận cứ khoa học thực tiễn có chất lượng.

Bên cạnh đó diễn đàn còn là đầu vào quan trọng để Quốc hội, Chính phủ tham vấn trong quá trình xây dựng các báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế: Đặt mục tiêu năm 2025 có 1,5 triệu doanh nghiệp
Đến năm 2025 phấn đấu đạt 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có 60.000-70.000 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn - dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư