Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu lập pháp
Nguyễn Lê - 05/07/2024 18:14
 
Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan nghiên cứu lập pháp góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, cũng như cơ quan lập pháp hai nước.
.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Hội thảo.

Trong chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào, sáng 5/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher đồng chủ trì hội thảo kinh nghiệm nghiên cứu lập pháp.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, trên lĩnh vực nghiên cứu lập pháp ngay sau khi thành lập năm 2008, Viện Nghiên cứu lập pháp Việt Nam đã có nhiều hoạt động hợp tác với Văn phòng Quốc hội và sau này là Viện Nghiên cứu lập pháp của CHDCND Lào.

Sự hợp tác này thông qua các hoạt động, như tư vấn thành lập các đơn vị chuyên môn về quản lý dự án quốc tế, bồi dưỡng đại biểu dân cử; hỗ trợ nghiên cứu, cử chuyên gia trao đổi kinh nghiệm về sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi Luật Đất đai, thành lập HĐND; giới thiệu và thiết lập mối quan hệ hợp tác, xây dựng các dự án hợp tác quốc tế, tổ chức các hội thảo khoa học, các hội nghị tập huấn, trao đổi các đoàn công tác…

Viện Nghiên cứu lập pháp Việt Nam cũng đã trao tặng Viện Nghiên cứu lập pháp Lào các ấn phẩm nghiên cứu, sách nghiên cứu chuyên đề về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sách nghiên cứu về Luật Đất đai, Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Trên tinh thần đó, tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp hai nước tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác nghiên cứu khoa học lập pháp; vị trí, vai trò, trách nhiệm của Viện Nghiên cứu lập pháp tham gia vào quy trình lập pháp của Quốc hội; cơ chế phối hợp giữa hoạt động nghiên cứu của Viện Nghiên cứu lập pháp với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong hoạt động xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học lập pháp.

Hai bên cũng trao đổi về thực tiễn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nghiên cứu thuộc Quốc hội; các phương thức nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, quản lý khoa học, cung cấp thông tin khoa học lập pháp; về bảo đảm tính khách quan, khoa học, chính xác, kịp thời… trong hoạt động nghiên cứu.

Kinh nghiệm về xây dựng cơ chế huy động, thu hút chuyên gia, các nhà khoa học; hoạt động hợp tác, liên kết với các tổ chức nghiên cứu khoa học, các trường đại học, các viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước, cũng là nội dung được đề cập tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, các đại biểu hai nước tập trung trao đổi về cơ chế thúc đẩy các hoạt động hợp tác, phối hợp, trao đổi đoàn công tác, đào tạo, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học lập pháp giữa 2 Viện Nghiên cứu lập pháp trong những năm tới, góp phần hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào.

"Trên cương vị là Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách công tác lập pháp, nghiên cứu khoa học lập pháp, tôi sẽ làm hết sức mình, chỉ đạo Viện Nghiên cứu lập pháp Việt Nam thúc đẩy, tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan nghiên cứu lập pháp góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào, cũng như cơ quan lập pháp hai nước" - Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Tại hội thảo, hai bên trao đổi một số nội dung nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác, phối hợp, trao đổi đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học lập pháp phục vụ hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước giữa 2 Viện Nghiên cứu lập pháp trong những năm tới, góp phần hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào.

Lãnh đạo Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội hai nước và các đại biểu tham dự Hội thảo bày tỏ sự tin tưởng, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội, kế thừa các kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua, hai Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm, có nhiều hoạt động trao đổi thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hai Viện, đóng góp tích cực phục vụ hoạt động của Quốc hội hai nước.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư