Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng có hiệu lực từ ngày 1/7/2023
T.T - 26/06/2023 14:56
 
Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh, ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban thành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT hộ kinh doanh chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ, nộp tại 1 cơ quan, nhận được 1 giấy chứng nhận cho 2 thủ tục độc lập trước đây là đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Mã số hộ kinh doanh được tạo ra bởi hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cũng đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh, được sử dụng thống nhất giữa 2 ngành. Từ ngày 01/7/2023, việc giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh sẽ được cán bộ 2 ngành xử lý trên hệ thống công nghệ thông tin, toàn bộ hồ sơ đăng ký sẽ được số hóa, phục vụ tốt cho việc triển khai Chính phủ số.

Để thực hiện quy định về việc liên thông 2 thủ tục như nêu trên, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT đã ban hành kèm theo hệ thống biểu mẫu, gộp hầu hết nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trước đây, qua đó giảm được việc kê khai thông tin trùng lặp của người dân.

Tiếp theo doanh nghiệp và hợp tác xã, Hộ kinh doanh cũng là nhóm đối tượng kinh doanh lớn thực hiện liên thông giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, vì mục tiêu chung giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư