Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Quy định về sử dụng nhà thầu phụ là đối thủ thua thầu
Như Loan - 20/09/2016 07:20
 
Đơn vị của ông Nguyễn Văn Toản (Hà Nam) tổ chức đấu thầu một gói thầu. Có 3 nhà thầu A, B, C tham gia. Nhà thầu A trúng thầu, khi ký kết hợp đồng đã gửi công văn đề nghị cho phép nhà thầu B là nhà thầu phụ. Ông Toản hỏi, nhà thầu A làm như vậy có đúng không?.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a và Điểm b, Khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Đối với trường hợp nêu trong thư hỏi của ông Toản, nếu nhà thầu trúng thầu muốn sử dụng nhà thầu phụ thì phải kê khai các nội dung công việc sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu và danh sách nhà thầu phụ (nếu có).

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ để thực hiện các nội dung công việc mà nhà thầu đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu phải được chủ đầu tư chấp thuận.

Tiêu chí lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phần năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu là một nội dung của tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư