Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 03 năm 2023, 10:25:34
Quy định về xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ chào thầu?
Anh Ngọc - 03/06/2019 07:16
 
Theo quy định, tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hoàng Minh (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Phần chỉ dẫn nhà thầu Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định về tính hợp lệ của hàng hóa là tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

Khi tham dự thầu hàng hóa cung cấp thiết bị thông tin, có 1 nhà thầu chào thiết bị của hãng CISCO nhưng cột xuất xứ hàng hóa chào thầu là Trung Quốc/Mexico/Mỹ.

Xin hỏi, nhà thầu ghi  xuất xứ như vậy có được đánh giá là chào thầu hàng hóa có xuất xứ rõ ràng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 5.1 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

Theo đó, xuất xứ của hàng hóa do nhà thầu chào phải thể hiện được cụ thể quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nhiều điểm mới về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP
Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác và Toàn diện và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư