Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 21:19:42
Quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong: Cần lấy ý kiến cộng đồng dân cư
Linh Đan - 19/09/2023 15:14
 
Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong phải tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan và cộng đồng dân cư theo quy định.

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi vừa lấy ý kiến Sở Xây dựng đối với Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong.

Theo đó, đối chiếu với Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 28/2/2023) và Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong (đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 6/6/2023), khu vực lập quy hoạch phân khu được định hướng quy hoạch phát triển khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ Tịnh Phong với quy mô diện tích khoảng 2.481 ha (thuộc Phân khu 3 - Phân khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Nam Dung Quất); Việc đề xuất lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong là cơ bản phù hợp với định hướng Quy hoạch chung và nhiệm vụ Quy hoạch phân khu được duyệt.

Tuy nhiên, phương án Quy hoạch phân khu có điều chỉnh phạm vi ranh giới so với nhiệm vụ được duyệt (bổ sung đất hạ tầng kỹ thuật diện tích 3,47ha thuộc xã Bình Hiệp).

Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh rà soát, làm rõ lý do, cơ sở đề xuất điều chỉnh so với nhiệm vụ quy hoạch phân khu được duyệt. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh cần nghiên cứu những ý tưởng đầu tư đề xuất trước đây, phân tích và làm rõ những ý tưởng nào phù hợp (cũng như những ý tưởng nào chưa phù hợp) với định hướng phát triển chung, để tiếp thu và đưa vào phương án quy hoạch hợp lý, nâng cao tính khả thi của quy hoạch.

Trong quá trình hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh lưu ý thành phần hồ sơ và các ký hiệu sử dụng trong các bản vẽ, thuyết minh quy hoạch đề nghị thực hiện tuân thủ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng (bổ sung các bản vẽ: Bản đồ xác định các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có); Bản đồ tổng hợp ĐDĐO kỹ thuật; Các bản vẽ định hướng, quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan).

Về quy hoạch sử dụng đất, Sở Xây dựng cho rằng, cần rà soát, cập nhật hợp lý các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai vào Đồ án Quy hoạch phân khu (như: Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1; Khu dân cư Tịnh Phong, các khu tái định cư, khu thiết chế công đoàn...). Trên cơ sở đó, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh rà soát, đánh giá sự phù hợp giữa các đồ án quy hoạch được duyệt với đồ án Quy hoạch phân khu; đồng thời, làm rõ lý do, cơ sở đề xuất cũng như tính khả thi của các nội dung dự kiến điều chỉnh, bổ sung như: quy hoạch mới Trung tâm hành chính xã Tịnh Phong, bố trí trung tâm Logistic tại khu vực ga Đại Lộc (nâng cấp và mở rộng ga Đại Lộc)…

Phương án sử dụng đất của đồ án quy hoạch cũng cần phải làm rõ cơ cấu sử dụng đất đối với từng khu chức năng (khu đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp, các loại đất khác...); đảm bảo tỷ lệ các loại đất (nhất là cây xanh, giao thông, hạ tầng xã hội thiết yếu) của toàn khu và của từng tiểu khu phải phù hợp với Quy chuẩn quy định; rà soát, bổ sung quy mô diện tích, dân số - lao động và chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng ô phố (được hình thành bởi cấp đường khu vực) trong khu vực lập quy hoạch, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Quy chuẩn QCXDVN 01: 2021 của Bộ Xây dựng; xác định rõ vị trí, quy mô công trình ngầm (nếu có); kiểm tra, rà soát việc đảm bảo quy định về khoảng cách ly vệ sinh môi trường đến các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp phải đảm bảo quy chuẩn, quy định (khu Nhà máy xử lý chất thải rắn Tịnh Phong, Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Tịnh Phong); quy hoạch, bố trí dải cây xanh cách ly xung quanh khu công nghiệp theo đúng quy định để đảm bảo hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm đến các công trình, khu dân cư; kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng của các xã trong khu vực lập quy hoạch, đề xuất giải pháp sắp xếp, nâng cấp, quy hoạch bổ sung... hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu nâng cấp đô thị Tịnh Phong (đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại V) trong tương lai.

Đối với Khu đô thị - dịch vụ, Sở Xây dựng đề nghị cần rà soát, xác định quy mô hợp lý, phù hợp với quy mô dân số dự báo và chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt; phải phân biệt rõ loại hình dịch vụ phục vụ khu công nghiệp và dịch vụ phục vụ dân cư đô thị. Xác định rõ vị trí, quy mô các khu vực quy hoạch nhà ở xã hội (trong đó bao gồm cả nhà ở công nhân), các khu vực dự kiến bố trí tái định cư, các khu dân cư - khu đô thị quy hoạch mới..., đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đối với các khu dân cư hiện trạng, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh cần rà soát, đánh giá quy mô diện tích, dân số hiện trạng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiểm tra khoảng cách ly vệ sinh môi trường đến các khu công nghiệp... để có giải pháp di dời, tái định cư (đối với những khu vực không đảm bảo quy định); hoặc đề xuất các giải pháp quy hoạch cải tạo, chỉnh trang hợp lý (đối với những khu dân cư đủ điều kiện giữ lại), quy hoạch bố trí đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đáp ứng phục vụ nhu cầu của người dân.

Đối với đất dự trữ phát triển, theo Sở Xây dựng là cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp quy hoạch cụ thể, đảm bảo phù hợp với Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung được duyệt; rà soát, tính toán chỉ tiêu đất bãi đỗ xe (cho khu vực đô thị - dân cư - dịch vụ) phù hợp với Quy chuẩn quy định (≥2,5m²/người).

Về quy hoạch san nền, thoát nước mưa, Sở Xây dựng đề nghị iểm tra, rà soát cao độ san nền thiết kế, kích thước, chiều sâu đáy cống, mương kênh thoát nước và hướng thoát của các tuyến cống, đảm bảo thoát nước, không gây ngập úng, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng của khu vực và định hướng quy hoạch chung; Đồng thời, nghiên cứu giải pháp san nền, thoát nước mưa cho khu vực dân cư hiện trạng chỉnh trang, đảm bảo mỹ quan, môi trường, thoát nước, không gây ngập úng cục bộ cho khu vực dân cư hiện trạng; nghiên cứu, cải tạo, tính toán quy mô mặt cắt các tuyến kênh thoát nước (suối Cát, suối Kinh) phía Đông và phía Tây cống qua đường Quốc lộ 1 đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đảm bảo thoát nước mưa cho khu vực, tránh gây ngập úng cục bộ cho khu dân cư hiện trạng (lòng sông suối Cát, suối Kinh đề xuất quy hoạch 40-45m, tuy nhiên cống qua đường QL.1 chỉ 12m là chưa phù hợp, cần nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch cải tạo, mở rộng).

Về quy hoạch giao thông, Sở Xây dựng cho rằng, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh cần cập nhật hệ thống các tuyến đường giao thông trong Khu công nghiệp VSIP hiện hữu; nghiên cứu, giải pháp quy hoạch nút giao giữa đường Bắc Tịnh Phong - Bình Châu (N5) với đường Quốc lộ 1; rà soát, nghiên cứu quy hoạch mới, cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối các khu dân cư hiện trạng với các khu vực xung quanh.

Về quy hoạch xử lý nước thải, Sở Xây dựng đề nghị cần rà soát, nghiên cứu quy hoạch lại các trạm xử lý nước thải đảm bảo phù hợp với định hướng của các phân khu chức năng và phù hợp với địa hình trong khu vực quy hoạch; các giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác (cấp điện, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc…) phải ngầm hóa, phù hợp với Quy hoạch chung và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Cuối cùng, việc Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong phải tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan và cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu theo đúng quy định.

Quảng Ngãi trình Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất
Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông Khu kinh tế Dung Quất có tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư