Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Quy hoạch Đà Nẵng: Cảng Liên Chiểu là động lực mới phát triển kinh tế thành phố
Hà Minh - 26/08/2020 19:52
 
Phản biện về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy hoạch và đầu tư cảng Liên Chiểu được xác định là động lực mới cho phát triển kinh tế.

Ngày 26/8, Hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Singapore về thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Xây  dựng tổ chức. Tại điểm cầu Đà Nẵng có ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy; Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng…

Báo cáo với Hội đồng thẩm định quốc gia do Bộ Xây dựng chủ trì về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Hồ Kỳ Minh cho biết, đến nay Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành các nội dung của đồ án. Trong đó, có quá trình thực hiện đồ án, cơ sở pháp lý; đánh giá tình hình thực hiện nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4-12-2013. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện các nội dung tiếp thu, giải trình đối với ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, hội nghề nghiệp Trung ương về hoàn thiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình Hội đồng thẩm định hôm nay.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương, Quốc phòng cùng các hội nghề nghiệp như: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Đô thị Việt Nam tiếp tục góp ý, trình bày thêm các nội dung phản biện về đồ án với sự đồng thuận và đánh giá cao chất lượng đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, vấn đề quy hoạch và đầu tư cảng Liên Chiểu được xác định là động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố.

quy hoạch và đầu tư cảng Liên Chiểu được xác định là động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố.
Quy hoạch và đầu tư cảng Liên Chiểu được xác định là động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố.

Tiếp thu ý kiến từ các bộ, ngành, hiệp hội Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, Đà Nẵng xác định tầm quan trọng của việc quy hoạch đầu tư phát triển cảng Liên Chiểu nên thời gian đến cần có sự đầu tư tập trung, đầu tư công mang tính quốc gia. Việc gắn với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vấn đề thành phố cũng quan tâm thực hiện là tăng tính kết nối với các khu vực lân cận, nhất là kết nối hạ tầng giao thông.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng đồ án bảo đảm các yêu cầu nhiệm vụ đề ra để trình thẩm định phê duyệt. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND Thành phố Đà Nẵng bổ sung làm rõ thêm 7 nội dung: bổ sung chi tiết để bảo đảm tính pháp lý đối với nội dung cụ thể trong đồ án; xây dựng phương án, kịch bản phát triển kinh tế-xã hội thành phố theo đúng tinh thần Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị; điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch; quy hoạch sử dụng đất cần cập nhật Bộ tiêu chuẩn quốc gia năm 2019 cũng như chỉ tiêu về phát triển dân số; làm rõ định hướng quy hoạch phát triển quy hoạch không gian, công trình cao tầng; làm rõ về bản sắc của đô thị Đà Nẵng; phân tích, bổ sung mức độ đáp ứng về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn bảo đảm quốc phòng-an ninh. Cuối cùng là thành phố cần xây dựng quy hoạch đồng bộ, có tính thống nhất về nội dung từ quy hoạch chung với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

UBND Thành phố Đà Nẵng trình báo cáo bổ sung, điều chỉnh 7 nội dung nêu trên đến Hội đồng thẩm định quốc gia trước ngày 5/9/2020 và Hội đồng thẩm định quốc gia trình Thủ trướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trước ngày 10/9/2020.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư