Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 14:32:48
Saigontel thành lập chi nhánh ở Thái Nguyên
Duy Bắc - 22/05/2023 13:56
 
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - sàn HoSE) thông qua kế hoạch mở rộng thêm chi nhánh mới ở Thái Nguyên.

Cụ thể, Saigontel thông qua việc thành lập chi nhánh tại tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số nhà 381, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, Công ty giao ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Saigontel thực hiện các thủ tục liên quan tới việc thành lập chi nhánh.

Được biết, tính tới 31/3/2023, Saigontel hiện đang có 7 Công ty con và 5 Công ty liên kết.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, HoSE vừa Quyết định đưa cổ phiếu SGT ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do chứng khoán đã khắc phục được tình trạng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Như vậy, tính đến ngày 10/5, danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HoSE hiện tại còn 80 mã cổ phiếu. Trong đó, có các mã cổ phiếu như TTF, TNA, TDH, SMC, PVD, PSH, PPC, LHG, LDG, ITA, IBC, HPX, HNG, HBC, HAG, AGM, ACG …

Trước đó, HoSE Quyết định về việc đưa cổ phiếu SGT ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 11/5.

Lý do được HoSE đưa ra do tổ chức niêm yết hoàn tất khắc phục nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định hiện hành (nếu có) và không vi phạm quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tối thiểu trong 6 tháng liên tiếp kể từ ngày ra quyết định bị cảnh báo.

Được biết, ngày 26/10/2022, HoSE quyết định đưa cổ phiếu SGT vào diện cảnh báo từ ngày 2/11/2022 do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

Lợi nhuận giảm 97,1% trong quý I/2023, về 5,56 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 93,38 tỷ đồng, giảm 77,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5,56 tỷ đồng, giảm 97,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 58,4% về còn 44,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 82,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 197,99 tỷ đồng, về 41,89 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 16,6%, tương ứng tăng thêm 0,85 tỷ đồng, lên 5,98 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 6,3%, tương ứng tăng thêm 1,02 tỷ đồng, lên 17,34 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 31,5%, tương ứng tăng thêm 6,03 tỷ đồng, lên 25,2 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2023, Saigontel ghi nhận lỗ 0,65 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 204,39 tỷ đồng, tức tăng 205,04 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2023, lợi nhuận gộp của Saigontel tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Công ty chia sẻ thêm, doanh thu sụt giảm mạnh trong quý đầu năm do doanh thu hoạt động thương mại – dịch vụ; và hoạt động cho thuê đất, văn phòng & nhà xưởng đều suy giảm mạnh.

Trong năm 2023, Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.750 tỷ đồng, tăng 89,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 412 tỷ đồng, tăng 282,9% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 7,03 tỷ đồng, Saigontel chỉ mới hoàn thành 1,7% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch lãi 412 tỷ đồng trong năm 2023.

Được biết, trước đó trong năm 2022, Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 1.453,97 tỷ đồng, hoàn thành 58,16% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 107,65 tỷ đồng, hoàn thành 35,88% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh

Bên cạnh kết quả kinh doanh lao dốc, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính của Saigontel còn ghi nhận âm 97,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 80,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 74,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 275,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Saigontel tăng 5,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 313,4 tỷ đồng, lên 5.801,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.051,5 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.386,7 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1,376,8 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 129,5 tỷ đồng, lên 2,051,5 tỷ đồng; tồn kho tăng 2,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 38,5 tỷ đồng, lên 1.386,7 tỷ đồng …

Đặc biệt, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 14,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 275,5 tỷ đồng, lên 2.181 tỷ đồng và chiếm 37,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn lên tới 1.705,3 tỷ đồng và nợ vay dài hạn ghi nhận 475,7 tỷ đồng.

Huy động từ 3.500 đến 4.000 tỷ đồng từ bên ngoài

Để có thể đáp ứng nhu cầu vốn triển khai đồng bộ các dự án, Saigontel cho biết mục tiêu trong năm 2023 sẽ thu xếp nguồn vốn khoảng từ 3.500 tỷ đồng đến 4.000 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn cũng như huy động vốn từ các đối tác chiến lược, vay ngân hàng, các định chế tài chính hoặc hợp tác đầu tư để tiến hành triển khai các dự án và bổ sung vốn kinh doanh.

Trong đó, Saigontel dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương ứng 67,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành), ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán và dự kiến triển khai trong năm 2023.

Số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ, Công ty dự kiến sẽ bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh; tái cơ cấu lại các khoản vay nợ; tăng quy mô hoạt động, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, cổ phiếu SGT giảm 200 đồng về 11.200 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu Saigontel được đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 11/5
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) Quyết định về việc đưa cổ phiếu CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã SGT - sàn HoSE) ra khỏi diện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư